Otsing Js 9,6;Hb 13,8;Ef 5,25-32; Ilm 2,18-29
(22 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 9Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Issanda püha viha teeb seda. 
Efesose 525 Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, 
26 et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, 
27 et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. 
28 Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. 
29 Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust, 
30 sest me oleme tema ihu liikmed. 
31 „Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks.” 
32 See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja kogudusest. 
Heebrealaste 13Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti! 
Ilmutuse 218 Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Jumala Poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased: 
19 Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikkust ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi. 
20 Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. 
21 Ma olen talle andnud aega meeleparanduseks, ent tema ei taha parandada meelt oma hoorusest. 
22 Ennäe, ma viskan ta tõvevoodisse ning temaga abielu rikkujad suurde viletsusse, kui nad ei paranda meelt ega lõpeta oma tegusid, 
23 ja hävitan ta lapsed surmaga, ning kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed, ning annan igaühele teist teie tegusid mööda. 
24 Aga ma ütlen teile, muudele Tüatiiras, kellel ei ole seda õpetust, kes pole ära tundnud saatana sügavikke, nagu nemad ütlevad, - teie peale ma ei pane muud koormat. 
25 Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen! 
26 Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan meelevalla paganate üle 
27 ning ta hoiab neid kui karjane raudsauaga, nii nagu purustatakse saviastjaid, 
28 otsekui minagi olen saanud meelevalla oma Isalt, ning ma annan talle koidutähe. 
29 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!