Otsing Kl 3,17;Lk 4,16-21; Jk 4,13-15; Ps 97;Jos 1,1-9
(31 vastet, leht 1 1-st)
Joosua 1Ja pärast Issanda sulase Moosese surma kõneles Issand Nuuni poja Joosuaga, Moosese teenriga, öeldes: 
„Mooses, mu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele! 
Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, annan ma teile, nagu ma Moosesele olen öelnud: 
kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hettide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks. 
Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. 
Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile! 
Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu Seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed! 
Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek! 
Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!” 
Psalm 97Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk! 
Pilved ja pimedus on tema ümber, õigus ja õiglus on ta aujärje alus. 
Tuli käib tema palge ees ja põletab vaenlased tema ümber. 
Tema välgud valgustavad maailma, maa näeb ning vabiseb. 
Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu ilmamaa Issanda ees. 
Taevad kuulutavad tema õigust ja kõik rahvad näevad tema au. 
Häbi tunnevad kõik kujude kummardajad, kes kiitlevad ebajumalaist. Kummardage teda, kõik jumalad! 
Siion kuuleb seda ja rõõmustab, ja Juuda tütred ilutsevad sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand. 
Sest sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa, sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate. 
10 Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja! Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad ära õelate käest. 
11 Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. 
12 Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage tema püha nime! 
Luuka 416 Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, 
17 anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud: 
18 „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, 
19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.” 
20 Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. 
21 Tema hakkas neile rääkima: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud.” 
Kolossa 317 Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades! 
Jaakobuse 413 Kuulge nüüd, kes ütlete: „Täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal ühe aasta ning kaupleme ja saame kasu!” 
14 Teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu! Te olete ju aur, mida on hetke näha, ja siis see haihtub. 
15 Selle asemel et öelda: „Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist”,