Otsing Lk 12,35;Mt 25,1-13; Ilm 21,1-7; Ps 90;Js 65,17-19(20-22)23-25
(47 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 90Moosese, jumalamehe palve. Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. 
Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. 
Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: „Tulge tagasi, inimlapsed!” 
Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel. 
Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. 
See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära. 
Sest sinu viha tõttu me lõpeme ja su vihaleegist me ehmume. 
Sa paned meie pahateod enese ette, meie salapatud oma palge valguse ette. 
Sest kõik meie päevad mööduvad su raevu all, meie aastad lõpevad nagu ohe. 
10 Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat, ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Jah, see möödub kähku ja me lendame ära. 
11 Kes tunneb su viha tugevust ja su raevu, nõnda nagu sind tuleb karta? 
12 Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! 
13 Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale! 
14 Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! 
15 Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid, nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust! 
16 Saagu nähtavaks su töö su sulastele ja nende lastele su auhiilgus! 
17 Issandal, meie Jumalal, olgu lahke meel meie vastu! Meie kätetööd ta kinnitagu meile! Kinnita meie kätetööd! 
Jesaja 6517 Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi, 
18 vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Sest vaata, ma loon Jeruusalemma rõõmuks ja ta rahva rõõmustuseks. 
19 Mina rõõmutsen Jeruusalemma pärast ja tunnen rõõmu oma rahvast; seal ei ole enam kuulda nutu- ega hädakisahäält. 
20 Seal ei ole enam imikut, kes elab ainult mõne päeva, ega rauka, kellel ei täitu ta päevade määr, nooreks peetakse seda, kes sureb saja-aastaselt, ja neetuks seda, kes ei saa sadat aastat täis. 
21 Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. 
22 Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks, sest mu rahva eluiga on otsekui puu eluiga ja mu valitud kasutavad ise oma kätetööd. 
23 Nad ei näe asjata vaeva ega sünnita lapsi hirmu jaoks, sest nad on Issanda õnnistatud sugu ja koos nendega on õnnistus nende võrseil. 
24 Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. 
25 Hunt ja tall käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis ja mao toiduks on põrm: ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, ütleb Issand. 
Matteuse 25Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. 
Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, 
rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, 
arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. 
Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. 
Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!” 
Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. 
Rumalad ütlesid arukatele: „Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!” 
Aga arukad vastasid: „Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!” 
10 Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati. 
11 Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: „Isand, isand, ava meile!” 
12 Aga tema vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid.” 
13 Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi! 
Luuka 1235 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu 
Ilmutuse 21Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. 
Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. 
Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. 
Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.” 
Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!” Tema ütles: „Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!” 
Ja ta ütles mulle: „See on sündinud! Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast. 
Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks.