Otsing Mt 11,28;Lk 14,(15)16-24; Ef 2,17-22; Ps 36;1Kr 14,1-3.20-25
(39 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 36Laulujuhatajale: Issanda sulase Taaveti laul. 
Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas; ei ole Jumala kartust tema silma ees. 
Sest temale meeldib arvata, et ta ülekohut ei leita ega vihata. 
Tema suu sõnad on nurjatus ja pettus, ta on lakanud targaks saamast ja head tegemast; 
ta mõtleb nurjatust oma voodis, ta jääb seisma teele, mis pole hea, ta ei põlga kurja. 
Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni. 
Sinu õigus on nagu Jumala mäed, su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi; Issand, sa päästad inimesi ja loomi. 
Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all. 
Nad saavad söönuks su koja küllusest, ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast. 
10 Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust. 
11 Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt! 
12 Ärgu tallaku suurelise jalg mu peal ja õelate käsi ärgu peletagu mind! 
13 Seal on kukkunud, kes teevad nurjatust; nad on maha paisatud ega suuda enam tõusta. 
Matteuse 1128 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! 
Luuka 1415 Kui aga üks neist, kes lauas istus, seda kuulis, ütles ta Jeesusele: „Õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis!” 
16 Aga Jeesus ütles talle: „Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. 
17 Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis! 
18 Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind! 
19 Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind! 
20 Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. 
21 Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid! 
22 Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. 
23 Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis! 
24 Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta!” 
1. Korintose 14Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist! 
Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi. 
Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. 
20 Vennad, ärge olge lapsed mõtlemise poolest! Olge lapsed kurjas, mõtlemise poolest aga täiskasvanud! 
21 Seadusesse on kirjutatud: „Ma räägin sellele rahvale teiste keeltega ja teiste huultega, ent nad ei võta nõndagi kuulda,” ütleb Issand. 
22 Nii ei ole siis keeled tunnustäheks usklikele, vaid uskmatuile, ent prohvetlikult kõnelemine ei ole uskmatuile, vaid usklikele. 
23 Kui nüüd terve kogudus tuleks kokku ühte paika ja kõik räägiksid keeli ning kõrvalseisjad või uskmatud astuksid sisse, kas nad ei ütleks, et te jampsite? 
24 Kui nad aga kõik kõneleksid prohvetlikult ja sisse astuks mõni uskmatu või kõrvalseisja, siis kõik tooksid esile tema olukorra ja arvustaksid teda. 
25 Siis saaks avalikuks, mis on varjul tema südames, ning nõnda ta heidaks silmili maha, kummardaks Jumalat ja tunnistaks: Jumal on tõesti teie seas. 
Efesose 217 Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile, 
18 sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde. 
19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, 
20 ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. 
21 Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas 
22 ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.