Otsing Mt 16,13-19; 1Kr 12,4-11; Ps 81;Ef 4,11-15(16)
(38 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 81Laulujuhatajale, gati pillil mängijale: Aasafi laul. 
Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole! 
Alake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel! 
Puhuge pasunat noorel kuul, täiskuu ajal, meie pidupäeval! 
Sest see on määrus Iisraelis ja kohustus Jaakobi Jumala jaoks. 
Selle ta seadis tunnistuseks Joosepi sekka, kui ta läks välja Egiptusemaa vastu. Seal ma kuulsin keelt, mida ma ei tundnud. 
„Mina vabastasin tema õla koorma alt, tema käed pääsesid korvide kandmisest. 
Kui kitsas käes oli, hüüdsid sa, ja ma päästsin sinu; ma vastasin sulle kõuepilvest, proovisin sind Meriba vee ääres.” Sela. 
„Kuule, mu rahvas, ma hoiatan sind! Iisrael, kui sa ometi kuulaksid mind! 
10 Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette! 
11 Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt; tee lahti oma suu, siis täidan ta! 
12 Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda. 
13 Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi. 
14 Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel! 
15 Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu.” 
16 Kes Issandat vihkavad, peaksid lömitama tema ees, ja nende saatus oleks igavene. 
17 Aga teda ta toidaks nisutuumadega, ja meega kaljust ma söödaksin sind küllaga. 
Matteuse 1613 Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?” 
14 Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.” 
15 Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” 
16 Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” 
17 Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. 
18 Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. 
19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.” 
1. Korintose 12Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, 
ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama, 
ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. 
Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. 
Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt; 
ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus; 
10 ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. 
11 Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab. 
Efesose 411 Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, 
12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, 
13 kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, 
14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, 
15 vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus. 
16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.