Otsing Mt 20,28;Mk 10,35-45; Hb 5,7-9; Ps 22,1-22;1Ms 22,1-13
(50 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 22Pärast neid sündmusi pani Jumal Aabrahami proovile ning ütles temale: „Aabraham!” Ja ta vastas: „Siin ma olen!” 
Ja tema ütles: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!” 
Ja Aabraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. 
Kolmandal päeval tõstis Aabraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. 
Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: „Jääge teie eesliga siia! Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde.” 
Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. 
Ja Iisak rääkis oma isa Aabrahamiga ning ütles: „Isa!” Ja tema vastas: „Siin ma olen, mu poeg!” Siis ta ütles: „Näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall?” 
Ja Aabraham vastas: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!” Nõnda läksid mõlemad üheskoos. 
Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Aabraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. 
10 Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. 
11 Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: „Aabraham, Aabraham!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!” 
12 Siis ta ütles: „Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega!” 
13 Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. 
Psalm 22Laulujuhatajale: viisil „Koiduaegne emahirv”; Taaveti laul. 
Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. 
Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. 
Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. 
Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad; 
nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. 
Aga mina olen ussike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meelest. 
Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle; nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead: 
„Ta on kõik veeretanud Issanda peale; see päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel.” 
10 Jah, sina oled see, kes tõi mind välja üsast, kes kaitses mind mu ema rinnal. 
11 Sinu hooleks ma olen jäetud lapsekojast, mu ema üsast alates oled sina minu Jumal. 
12 Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole! 
13 Palju härjavärsse ümbritseb mind, Baasani sõnnid piiravad mind. 
14 Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu nagu lõvi, kes murrab ja möirgab. 
15 Ma olen välja valatud otsekui vesi ja kõik mu luud-liikmed on koost ära. Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. 
16 Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes, surmapõrmu paigutad sa minu. 
17 Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber; nad purevad mu käsi ja jalgu, 
18 ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. 
19 Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. 
20 Aga sina, Issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta mulle appi! 
21 Tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke! 
22 Päästa mind lõvi suust ja metshärgade sarvede eest! - Sa vastasid mulle! - 
Matteuse 2028 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” 
Markuse 1035 Ja Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle: „Õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume.” 
36 Jeesus küsis: „Mida te tahate, et ma teile teeksin?” 
37 Nemad ütlesid talle: „Luba meile, et me istuksime sinu kirkuses üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel!” 
38 Jeesus ütles neile: „Teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse?” 
39 Nemad ütlesid talle: „Võime küll!” Jeesus aga ütles neile: „Küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse, 
40 kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud.” 
41 Ja kui need kümme sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. 
42 Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile: „Te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. 
43 Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, 
44 ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, 
45 sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” 
Heebrealaste 5Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. 
Ja olles küll Poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. 
Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad,