Otsing Ne 8,10;Rm 15,13;1Jh 4,11-16a; Mt 3,13-17
(13 vastet, leht 1 1-st)
Nehemja 810 Ja ta ütles neile: „Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!” 
Matteuse 313 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. 
14 Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja lasta ennast sinul ristida - ja sina tuled minu juurde!” 
15 Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele. 
16 Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, 
17 ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!” 
Rooma 1513 Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes! 
1. Johannese 411 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. 
12 Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. 
13 Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma Vaimust. 
14 Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks. 
15 Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. 
16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.