Otsing Ps 100;4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27
(172 vastet, leht 1 1-st)
4. Moosese 1317 Ja läkitades neid Kaananimaad uurima, ütles Mooses neile: „Minge sinna Lõunamaale ja minge üles mäestikku, 
18 vaadake maad, missugune see on, ja rahvast, kes seal elab: on ta vägev või väeti, on teda pisut või palju? 
19 Kas maa, kus ta elab, on hea või halb? Missugused on linnad, kus ta elab: kas leerid või kindlused? 
20 Ja missugune on maa: kas rammus või lahja, kas seal on puid või ei ole? Olge vaprad ja võtke kaasa maa vilju!” Oli parajasti esimeste viinamarjade aeg. 
21 Ja nad läksid ning uurisid maad Siini kõrbest kuni Rehobini, Hamati teelahkmeni. 
22 Ja nad läksid lõuna poole ning tulid kuni Hebronini; seal olid Ahiman, Seesai ja Talmai, Anaki järeltulijad. Hebron oli ehitatud seitse aastat enne Egiptuse Soani. 
4. Moosese 23Ja Bileam ütles Baalakile: „Ehita mulle siia seitse altarit ja muretse mulle siia seitse härjavärssi ja seitse jäära!” 
Ja Baalak tegi, nagu Bileam ütles; ja Baalak ja Bileam ohverdasid igal altaril härjavärsi ja jäära. 
Ja Bileam ütles Baalakile: „Jää oma põletusohvri juurde, mina aga lähen sinna! Vahest Issand tuleb mulle vastu. Ja mida tema mulle ilmutab, seda ma ütlen sinule.” Ja ta läks lagedale künkale. 
Ja Jumal tuli vastu Bileamile, kes ütles temale: „Ma püstitasin need seitse altarit ning ohverdasin igal altaril härjavärsi ja jäära.” 
Ja Issand pani Bileamile sõnad suhu ning ütles: „Mine tagasi Baalaki juurde ja räägi nõnda!” 
Siis ta läks tagasi tema juurde, ja vaata, ta seisis oma põletusohvri juures, tema ja kõik Moabi vürstid. 
Siis ta hakkas lausuma ja ütles: „Aramist tõi mind Baalak, ida mägedelt Moabi kuningas: 'Tule, nea mulle Jaakob, tule sajata Iisraeli!' 
Kuidas ma võiksin needa, keda Jumal ei nea? Ja kuidas ma võiksin sajatada, keda Issand ei sajata? 
Sest ma näen teda kaljude tipust ja vaatan küngastelt: ennäe rahvast, kes elab eraldi ega arva ennast paganate hulka. 
10 Kes loendab Jaakobi põrmu ja kes arvab kokku Iisraeli tolmukübemed? Mu hing surgu õiglaste surma ja mu lõpp olgu nagu temal!” 
11 Siis Baalak ütles Bileamile: „Mis sa mulle tegid? Ma tõin sind oma vaenlasi needma, ja vaata, sa oled neid hoopis õnnistanud!” 
12 Aga tema vastas ja ütles: „Kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda, mis Issand mu suhu paneb?” 
13 Siis Baalak ütles temale: „Tule nüüd koos minuga teise paika, kust sa näed seda rahvast. Sa näed küll ainult ta äärt, sa ei näe teda kogu ulatuses, aga nea ta mulle sealt!” 
14 Ja ta võttis tema kaasa valvurite väljakule, Pisgaa mäetippu, ehitas seitse altarit ning ohverdas igal altaril härjavärsi ja jäära. 
15 Siis Bileam ütles Baalakile: „Jää siia oma põletusohvri juurde, mina lähen sinna kohtamisele!” 
16 Ja Issand tuli Bileamile vastu, pani temale sõnad suhu ja ütles: „Mine tagasi Baalaki juurde ja räägi nõnda!” 
17 Siis ta tuli tema juurde, ja vaata, ta seisis oma põletusohvri juures ja koos temaga Moabi vürstid. Ja Baalak küsis temalt: „Mis Issand rääkis?” 
18 Siis ta hakkas rääkima ja ütles: „Tõuse, Baalak, ja kuule, pane mind tähele, Sippori poeg! 
19 Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks. Kas tema ütleb, aga ei tee, või räägib, aga ei vii täide? 
20 Vaata, mind on kästud õnnistada. Tema on õnnistanud, mina ei saa seda tagasi võtta. 
21 Ei märgata häda Jaakobis ega nähta õnnetust Iisraelis. Issand, ta Jumal, on temaga ja rõõmuhääl kuningast tema keskel. 
22 Jumal, kes tõi nad Egiptusest, on neile otsekui sarved metshärjale. 
23 Sellepärast ei ole lausumist Jaakobi vastu ega loitsimist Iisraeli vastu. Küll öeldakse Jaakobist ja Iisraelist: Vaata, mis Jumal on teinud! 
24 Vaata, rahvas tõuseb nagu emalõvi, ajab ennast püsti nagu lõvi. Ei ta heida maha enne, kui saak on söödud ja tapetute veri on joodud.” 
25 Aga Baalak ütles Bileamile: „Kui sa teda ei nea, siis ära teda ometi õnnista!” 
26 Bileam aga vastas ja ütles Baalakile: „Eks ma ole sulle rääkinud ja öelnud: Ma pean tegema kõike, mida Issand käsib.” 
27 Siis Baalak ütles Bileamile: „Tule nüüd, ma võtan sind kaasa teise paika. Vahest on see õige Jumala silmis, et sa nead rahva mulle sealt!” 
28 Ja Baalak võttis Bileami enesega kaasa mäetippu, mis kerkib üle kõrbepinna. 
29 Siis Bileam ütles Baalakile: „Ehita mulle siia seitse altarit ja muretse mulle siia seitse härjavärssi ja seitse jäära!” 
30 Ja Baalak tegi, nagu Bileam ütles, ja ta ohverdas igal altaril härjavärsi ja jäära. 
4. Moosese 24Kui Bileam nägi, et Iisraeli õnnistamine oli Issanda silmis hea, siis ei läinud ta mitte nagu eelmistel kordadel otsima endemärke, vaid pööras oma näo kõrbe poole. 
Ja kui Bileam oma silmad üles tõstis, siis ta nägi Iisraeli asuvat leeris oma suguharude kaupa. Ja tema peale tuli Jumala Vaim. 
Ta hakkas rääkima ja ütles: „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees, 
nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil: 
kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh Iisrael! 
Nagu laiuvad orud, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Issanda istutatud aaloepuud, nagu seedripuud vete ääres. 
Vesi ta astjaist voolab üle ja ta külvil on palju vett. Tema kuningas on Agagist vägevam ja ta kuningriik ülendab ennast. 
Jumal, kes tõi tema Egiptusest, on talle otsekui sarved metshärjale. Ta neelab rahvaid, oma vaenlasi, ta murrab nende luid, oma nooltega purustab neid. 
Ta on laskunud lebama, ta lamab nagu lõvi või emalõvi, kes julgeks teda äratada? Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad, neetud, kes sind neavad!” 
10 Siis Baalaki viha süttis põlema Bileami vastu ja ta lõi oma käed kokku. Ja Baalak ütles Bileamile: „Ma kutsusin sind needma mu vaenlasi, ja vaata, sa oled neid kolm korda õnnistanud. 
11 Mine nüüd, põgene koju! Ma kavatsesin sind väga austada, aga näe, Issand on keelanud sind austada!” 
12 Ja Bileam vastas Baalakile: „Eks ma rääkinud juba su käskjalgadele, keda sa saatsid minu juurde, öeldes: 
13 Isegi kui Baalak annaks oma koja täie hõbedat ja kulda, ei võiks ma üle astuda Issanda käsust, tehes head või kurja omaenese südame järgi. Mis Issand räägib, seda räägin ka mina! 
14 Ja nüüd, vaata, ma lähen oma rahva juurde. Tule, ma kuulutan sulle, mida see rahvas teeb sinu rahvaga tulevasil päevil!” 
15 Ja ta hakkas rääkima ning ütles: „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees, 
16 nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja ja Kõigekõrgema tarkuse tundja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil. 
17 Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt: Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. See purustab Moabi oimud ja kõigi Seti poegade pealaed. 
18 Edom saab alistatud maaks ja Seir alluvaks oma vaenlastele, sest Iisrael teeb vägitegusid. 
19 Jaakobist tuleb valitseja ja ta hävitab linnast põgenenu.” 
20 Ja kui ta nägi Amalekki, siis ta hakkas rääkima ning ütles: „Rahvaist esimene on Amalek, aga ta lõpp on häving igavesti!” 
21 Ja kui ta nägi keenlasi, siis ta hakkas rääkima ning ütles: „Su eluase on püsiv ja su pesa on pandud kaljule. 
22 Aga siiski hävitatakse Kain! Kui kaua veel? Ja Assur viib sind vangi!” 
23 Ja ta hakkas rääkima ning ütles: „Oh häda! Kes jääb elama, kui Jumal seda teeb? 
24 Need, kes lähevad välja kittide rannast, alandavad Assurit ja alandavad Eberit, aga ka tema hävib igavesti.” 
25 Seejärel Bileam võttis kätte ja asus teele ning läks tagasi koju. Ka Baalak läks oma teed. 
4. Moosese 25Kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega, 
kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistustele; ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid. 
Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori poole. Aga Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu 
ja Issand ütles Moosesele: „Võta kõik rahva peamehed ja poo nad päikese käes Issandale, et Issanda tuline viha pöörduks Iisraeli pealt!” 
Ja Mooses ütles Iisraeli kohtumõistjaile: „Tapke igaüks oma meestest see, kes on hoidnud Baal-Peori poole!” 
Ja vaata, keegi mees Iisraeli lastest tuli ja tõi oma vendade juurde Midjani naise, Moosese ja kogu Iisraeli laste koguduse silma all, kui need parajasti nutsid kogudusetelgi ukse ees. 
Kui Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, seda nägi, siis ta tõusis üles koguduse keskelt, võttis piigi kätte 
ja läks Iisraeli mehele järele naistekambrisse ning torkas mõlemale kõhtu, niihästi Iisraeli mehele kui sellele naisele. Siis võeti nuhtlus ära Iisraeli laste pealt. 
Sellesse nuhtlusesse surnuid oli kakskümmend neli tuhat. 
10 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
11 „Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, on pööranud ära mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, olles nende keskel vihastunud minu asemel, nõnda et minul ei olnud vaja oma vihas teha lõppu Iisraeli lastele. 
12 Seepärast ütle: Vaata, ma teen temaga oma rahulepingu. 
13 See olgu temale ja ta järeltulevale soole igaveseks preestriameti lepinguks, sellepärast et ta vihastus oma Jumala asemel ja toimetas lepitust Iisraeli laste eest.” 
14 Surmatud Iisraeli mehe nimi, kes surmati ühes Midjani naisega, oli Simri, Salu poeg, siimeonlaste perekonna vürst. 
15 Ja surmatud Midjani naise nimi oli Kosbi, Suuri tütar; Suur oli Midjani sugukondade ühe perekonna peamees. 
16 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
17 „Tungige kallale midjanlastele ja lööge nad maha! 
18 Sest nad on teile kallale tunginud oma salakavalusega, mida nad tarvitasid teie vastu Peori juhtumi puhul, ja Kosbi, Midjani vürsti tütre, nende kaasmaalanna juhtumi puhul, kes surmati nuhtlusepäeval, mis oli Peori juhtumi pärast.” 
4. Moosese 26Pärast seda nuhtlust rääkis Issand Moosesega ja preester Aaroni poja Eleasariga, öeldes: 
„Võtke arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead, kahekümneaastased ja üle selle, kõik sõjakõlvulised nende perekondade kaupa Iisraelis!” 
Ja Mooses ja preester Eleasar rääkisid nendega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal, öeldes: 
Kahekümneaastasi ja üle selle - nagu Issand oli Moosest käskinud - ja Egiptusemaalt tulnud Iisraeli lapsi oli: 
Ruuben, Iisraeli esmasündinu; Ruubeni järeltulijad olid: Hanokist hanoklaste suguvõsa, Pallust pallulaste suguvõsa; 
Hesronist hesronlaste suguvõsa, Karmist karmlaste suguvõsa. 
Need olid ruubenlaste suguvõsad ja neist loetuid oli nelikümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend. 
Pallu poeg oli Eliab. 
Eliabi pojad olid Nemuel, Daatan ja Abiram; need olid Daatan ja Abiram, kogudusest kutsutud mehed, kes riidlesid Moosesega ja Aaroniga Korahi jõugus, kui need riidlesid Issandaga 
10 ja maa avas oma suu ja neelas nemad ja Korahi - siis kui see jõuk suri ja kakssada viiskümmend meest põles tules - ja nad said hoiatusmärgiks. 
11 Aga Korahi pojad ei surnud. 
12 Siimeoni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Nemuelist nemuellaste suguvõsa, Jaaminist jaaminlaste suguvõsa, Jaakinist jaakinlaste suguvõsa; 
13 Serahist serahlaste suguvõsa, Saulist saullaste suguvõsa. 
14 Need olid siimeonlaste suguvõsad - kakskümmend kaks tuhat kuussada. 
15 Gaadi järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Sefonist sefonlaste suguvõsa, Haggist haggilaste suguvõsa, Suunist suunlaste suguvõsa; 
16 Osnist osnilaste suguvõsa, Eerist eerlaste suguvõsa; 
17 Arodist arodlaste suguvõsa, Areelist areellaste suguvõsa. 
18 Need olid Gaadi poegade suguvõsad; neist loetuid oli nelikümmend tuhat viissada. 
19 Juuda pojad olid Eer ja Oonan, aga Eer ja Oonan surid Kaananimaal. 
20 Ja need olid Juuda järeltulijad oma suguvõsade kaupa: Seelast seelalaste suguvõsa, Peretsist peretslaste suguvõsa, Serahist serahlaste suguvõsa. 
21 Ja need olid Peretsi järeltulijad: Hesronist hesronlaste suguvõsa, Haamulist haamullaste suguvõsa. 
22 Need olid Juuda suguvõsad; neist loetuid oli seitsekümmend kuus tuhat viissada. 
23 Issaskari järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Toolast toolalaste suguvõsa, Puuast puualaste suguvõsa; 
24 Jaasubist jaasublaste suguvõsa, Simronist simronlaste suguvõsa. 
25 Need olid Issaskari suguvõsad; neist loetuid oli kuuskümmend neli tuhat kolmsada. 
26 Sebuloni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Seredist seredlaste suguvõsa, Eelonist eelonlaste suguvõsa, Jahleelist jahleellaste suguvõsa. 
27 Need olid sebulonlaste suguvõsad; neist loetuid oli kuuskümmend tuhat viissada. 
28 Joosepi pojad olid Manasse ja Efraim; oma suguvõsade kaupa 
29 olid Manasse järeltulijad: Maakirist maakirlaste suguvõsa. Maakirile sündis Gilead; Gileadist on gileadlaste suguvõsa. 
30 Need olid Gileadi järeltulijad: Jeserist jeserlaste suguvõsa, Heelekist heeleklaste suguvõsa; 
31 Asrielist asriellaste suguvõsa, Sekemist sekemlaste suguvõsa; 
32 Semidast semidlaste suguvõsa ja Heeferist heeferlaste suguvõsa. 
33 Aga Selofhadil, Heeferi pojal, ei olnud poegi, vaid olid ainult tütred; ja Selofhadi tütarde nimed olid Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 
34 Need olid Manasse suguvõsad; neist loetuid oli viiskümmend kaks tuhat seitsesada. 
35 Need olid Efraimi järeltulijad oma suguvõsade kaupa: Suutelahist suutelahlaste suguvõsa, Bekerist bekerlaste suguvõsa, Tahanist tahanlaste suguvõsa. 
36 Need olid Suutelahi järeltulijad: Eeranist eeranlaste suguvõsa. 
37 Need olid Efraimi poegade suguvõsad; neist loetuid oli kolmkümmend kaks tuhat viissada. 
38 Benjamini järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Belast belalaste suguvõsa, Asbelist asbellaste suguvõsa, Ahiramist ahiramlaste suguvõsa; 
39 Suufamist suufamlaste suguvõsa, Huufamist huufamlaste suguvõsa. 
40 Aga Bela pojad olid Ard ja Naaman: Ardist ardlaste suguvõsa, Naamanist naamanlaste suguvõsa. 
41 Need olid Benjamini järeltulijad oma suguvõsade kaupa; neist loetuid oli nelikümmend viis tuhat kuussada. 
42 Need olid Daani järeltulijad oma suguvõsade kaupa; Suuhamist suuhamlaste suguvõsa. Need olid Daani suguvõsad oma suguvõsade kaupa. 
43 Kõiki suuhamlaste suguvõsadest loetuid oli kuuskümmend neli tuhat nelisada. 
44 Aaseri järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Jimnast jimnalaste suguvõsa, Jisvist jisvilaste suguvõsa, Berijast berijalaste suguvõsa. 
45 Berija järeltulijad olid: Heberist heberlaste suguvõsa, Malkielist malkiellaste suguvõsa. 
46 Ja Aaseri tütre nimi oli Saarah. 
47 Need olid Aaseri järeltulijate suguvõsad; neist loetuid oli viiskümmend kolm tuhat nelisada. 
48 Naftali järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Jahselist jahsellaste suguvõsa, Guunist guunlaste suguvõsa; 
49 Jeeserist jeeserlaste suguvõsa, Sillemist sillemlaste suguvõsa. 
50 Need olid Naftali suguvõsad oma suguvõsade kaupa; neist loetuid oli nelikümmend viis tuhat nelisada. 
51 Neid, keda Iisraeli lastest loeti, oli kuussada üks tuhat seitsesada kolmkümmend. 
52 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
53 „Maa jaotatagu neile pärisosaks vastavalt nimede arvule: 
54 suuremale suguharule anna pärisosaks rohkem ja väiksemale vähem; igaühele antagu ta pärisosa vastavalt ta loetuile! 
55 Aga maa jaotatagu liisu läbi; nad saagu oma pärisosad oma vanemate suguharude nimede järgi! 
56 Pärisosa jaotatagu nende vahel liisu läbi, olgu neid palju või pisut!” 
57 Ja need olid leviitidest loetud oma suguvõsade kaupa: Geersonist geersonlaste suguvõsa, Kehatist kehatlaste suguvõsa, Merarist merarlased. 
58 Need oli leviitide suguvõsad: libnilaste suguvõsa, hebronlaste suguvõsa, mahlilaste suguvõsa, muusilaste suguvõsa, korahlaste suguvõsa. Ja Kehatile oli sündinud Amram. 
59 Ja Amrami naise nimi oli Jookebed, Leevi tütar, kes Leevile oli sündinud Egiptuses, ja too tõi Amramile ilmale Aaroni ja Moosese ja nende õe Mirjami. 
60 Ja Aaronile sündisid Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. 
61 Aga Naadab ja Abihu surid, kui nad viisid võõra tule Issanda ette. 
62 Ja neist oli loetuid kakskümmend kolm tuhat, kõik meesterahvad ühe kuu vanustest ja üle selle, sest neid ei olnud loetud Iisraeli laste hulka, kuna neile ei olnud antud pärisosa Iisraeli laste seas. 
63 Need olid ära loetud Moosese ja preester Eleasari poolt, kui nad lugesid Iisraeli lapsi Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal. 
64 Nende seas ei olnud kedagi, kes oleks olnud ära loetud Moosese ja preester Aaroni poolt, kui nad Iisraeli lapsi lugesid Siinai kõrbes, 
65 sest Issand oli neile öelnud, et nad peavad surema kõrbes; seepärast ei olnud neist enam alles kedagi peale Kaalebi, Jefunne poja, ja Joosua, Nuuni poja. 
4. Moosese 27Siis astusid ette Selofhadi tütred; Selofhad oli Heeferi poeg, kes oli Gileadi poeg, kes oli Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg Joosepi poja Manasse suguvõsast; ja need olid tema tütarde nimed: Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 
Ja nad seisid Moosese ja preester Eleasari ja vürstide ja terve koguduse ees kogudusetelgi ukse juures, öeldes: 
„Meie isa suri kõrbes, aga ta ei olnud selles jõugus, kes kogunes Issanda vastu, Korahi jõugus, vaid ta suri oma patu pärast ja tal ei olnud poegi. 
Miks peaks kaduma meie isa nimi tema suguvõsa keskelt, sellepärast et tal ei olnud poega? Anna meile pärisosa meie isa vendade keskel!” 
Ja Mooses viis nende nõudeasja Issanda ette. 
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
„Selofhadi tütred räägivad õigesti. Anna neile tõesti maaomand pärisosaks nende isa vendade keskel; anna neile üle nende isa pärisosa! 
Ja räägi Iisraeli lastega, öeldes: Kui keegi sureb ja tal ei ole poega, siis andke ta pärisosa üle tema tütrele! 
Aga kui tal ei ole tütart, siis andke ta pärisosa tema vendadele! 
10 Aga kui tal ei ole vendi, siis andke ta pärisosa tema isa vendadele! 
11 Aga kui ta isal ei ole vendi, siis andke tema pärisosa ligemale veresugulasele ta suguvõsast, ja tema võtku see oma valdusesse! See olgu Iisraeli lastele seadluseks Issanda poolt Moosesele antud käsu kohaselt!” 
12 Ja Issand ütles Moosesele: „Mine üles sellele Abarimi mäele ja vaata maad, mille ma annan Iisraeli lastele! 
13 Ja kui sa oled seda vaadanud, siis koristatakse sind su rahva juurde, nagu koristati su vend Aaron, 
14 sellepärast et te Siini kõrbes, kui kogudus riidles, panite vastu mu käsule ega pühitsenud mind nende nähes vee muretsemisega.” See oli Kaadesi Meriba vesi Siini kõrbes. 
15 Ja Mooses rääkis Issandaga, öeldes: 
16 „Pangu Issand, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees, 
17 kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes viiks nad välja ja kes tooks nad tagasi, et Issanda kogudus ei oleks nagu kari, kellel ei ole karjast!” 
18 Ja Issand ütles Moosesele: „Võta Joosua, Nuuni poeg, mees, kelles on Vaim, ja pane oma käsi tema peale! 
19 Ja pane ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette ning anna temale nende nähes kohustus! 
20 Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli laste kogudus võtaks teda kuulda! 
21 Siis ta astugu preester Eleasari ette ja too küsigu temale uurimi otsust Issanda ees; tema käsul nad mingu välja ja tema käsul nad tulgu tagasi, tema ise ja kõik Iisraeli lapsed koos temaga, terve kogudus!” 
22 Ja Mooses tegi, nagu Issand oli teda käskinud, ja võttis Joosua ning pani ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette. 
23 Ja ta pani oma käed tema peale ja andis temale kohustuse, nagu Issand oli käskinud Moosese läbi. 
Psalm 100Tänulaul. Hõisake Issandale, kõik ilmamaad! 
Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega! 
Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari. 
Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! 
Sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve.