Otsing Ps 103,2;Lk 17,11-19; Rm 8,(12-13)14-17; Ps 146;1Ts 1,2-10
(35 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 103Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
Psalm 146Halleluuja! Kiida, mu hing, Issandat! 
Ma tahan Issandat kiita oma eluaja! Ma tahan oma Jumalale mängida, niikaua kui mind on! 
Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi! 
Kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda; selsamal päeval kaovad tema kavatsused. 
Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale, 
kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on, kes on ustav igavesti, 
kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, kes annab leiba näljastele. Issand päästab lahti, kes on kinni seotud. 
Issand avab pimedate silmad; Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid. 
Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi; kuid õelate teed ta saadab nurja. 
10 Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve! Halleluuja! 
Luuka 1711 Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. 
12 Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. 
13 Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta meie peale!” 
14 Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. 
15 Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades 
16 ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. 
17 Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa? 
18 Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane?” 
19 Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud!” 
Rooma 812 Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. 
13 Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. 
14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
15 Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!” 
16 Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. 
17 Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. 
1. Tessaloonika 1Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma palvetes, alatasa 
meelde tuletades teie teokat usku ja töökat armastust ning vastupidavat lootust meie Issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie Isa palge ees. 
Me teame, et teie, Jumalale armsad vennad, olete valitud, 
sest meie evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja Pühas Vaimus ning täieliku veendumusega. Te ju teate ise, missugused me olime teie juures teie heaks. 
Ja te võtsite eeskujuks meid ning Issandat, kui te rohkest viletsusest hoolimata sõna vastu võtsite Püha Vaimu rõõmuga, 
nii et te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele Makedoonias ja Ahhaias. 
Sest teie juurest on Issanda sõna kostnud mitte üksnes Makedooniasse ja Ahhaiasse, vaid kõikidesse paikadesse on levinud teated teie usust Jumalasse, nii et meil pole vaja enam midagi rääkida. 
Nad ju ise teatavad, kuidas te meid vastu võtsite ning kuidas te olete ebajumalaist pöördunud Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat 
10 ning ootama taevast tema Poega Jeesust, kelle ta on surnuist üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast.