Otsing Ps 111,4;1Kr 10,16;Ii 1,1-22; 5Ms 27,11-26
(40 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 2711 Ja Mooses andis sel päeval rahvale käsu, öeldes: 
12 „Kui te olete läinud üle Jordani, siis seisku need rahva õnnistamiseks Gerisimi mäel: Siimeon, Leevi, Juuda, Issaskar, Joosep ja Benjamin. 
13 Ja need seisku needmiseks Eebali mäel: Ruuben, Gaad, Aaser, Sebulon, Daan ja Naftali. 
14 Ja leviidid võtku sõna ning öelgu kõigile Iisraeli meestele valju häälega: 
15 „Neetud olgu igaüks, kes valmistab nikerdatud või valatud kuju jäleduseks Issandale, sepa kätetöö, ja seab selle üles salaja!” Ja kogu rahvas kostku ning öelgu: „Aamen!” 
16 „Neetud olgu, kes põlgab oma isa ja ema!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
17 „Neetud olgu, kes nihutab paigast oma ligimese piirimärgi!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
18 „Neetud olgu, kes eksitab pimeda teelt!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
19 „Neetud olgu, kes väänab võõra, vaeslapse ja lesknaise õigust!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
20 „Neetud olgu, kes magab oma isa naise juures, sest ta tõstab üles oma isa hõlma!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
21 „Neetud olgu, kes ühtib mõne loomaga!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
22 „Neetud olgu, kes magab oma õe, oma isa tütre või oma ema tütre juures!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
23 „Neetud olgu, kes magab oma ämma juures!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
24 „Neetud olgu, kes oma ligimese salaja maha lööb!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
25 „Neetud olgu, kes võtab meelehead inimese mahalöömiseks, süütu vere valamiseks!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
26 „Neetud olgu, kes ei pea selle Seaduse sõnu ega tee nende järgi!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 
Iiob 1Uusimaal oli mees, Iiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. 
Temale sündis seitse poega ja kolm tütart. 
Tema karjas oli seitse tuhat lammast ja kitse, kolm tuhat kaamelit, viissada paari härgi, viissada emaeeslit, ja tal oli väga palju peret; see mees oli rikkaim kõigist hommikumaalastest. 
Tema pojad käisid ja pidasid pidusid üksteise kodades, igaüks omal päeval; nad läkitasid käskjalad oma kolme õe järele ja kutsusid nad enestega sööma ja jooma. 
Aga kui pidupäevad olid ringi teinud, siis Iiob läkitas käskjalad poegade järele ja pühitses neid; ta tõusis hommikul vara ja ohverdas põletusohvreid, igaühe eest ühe, sest Iiob mõtles: „Võib-olla on mu pojad pattu teinud ja südames Jumalat neednud.” Nõnda tegi Iiob alati. 
Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka saatan nende sekka. 
Ja Issand küsis saatanalt: „Kust sa tuled?” Ja saatan vastas Issandale ning ütles: „Maad mööda hulkumast ja rändamast.” 
Siis Issand ütles saatanale: „Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.” 
Saatan vastas Issandale ning ütles: „Kas Iiob asjata Jumalat kardab? 
10 Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta kojale ning kõigele, mis tal on? Sa oled õnnistanud tema kätetööd ja ta kari on siginenud maal. 
11 Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on! Kas ta siis õnnistab su palet?” 
12 Siis Issand ütles saatanale: „Vaata, kõik, mis tal on, olgu sinu käes! Ära ainult pista kätt tema enese külge!” Ja saatan läks Issanda juurest ära. 
13 Ja ühel päeval, kui ta pojad ja tütred olid söömas ja veini joomas oma vanima venna kojas, 
14 tuli käskjalg Iiobi juurde ja ütles: „Härjad olid kündmas ja emaeeslid nende kõrval söömas, 
15 aga seebalased tulid kallale ja võtsid need ära ja lõid poisid mõõgateraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama.” 
16 Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles: „Jumala tuli langes taevast ning süütas lambad, kitsed ja poisid ning põletas nad ära. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama.” 
17 Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles: „Kaldealased tegid kolm salka ja tungisid kaamelite kallale ning võtsid need ära ja lõid poisid mõõgateraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama.” 
18 Kui ta alles rääkis, tuli veel üks käskjalg ja ütles: „Su pojad ja tütred olid söömas ja veini joomas oma vanima venna kojas. 
19 Vaata, siis tuli kõrbe poolt suur tuul, tõukas koja nelja nurka ja see langes noorte meeste peale, nõnda et nad surid. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama.” 
20 Siis Iiob tõusis ja käristas oma kuue lõhki, ajas pea paljaks, heitis maha, kummardas 
21 ja ütles: „Alasti olen ma emaihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda nimi olgu kiidetud!” 
22 Kõige selle juures ei teinud Iiob pattu ega rääkinud Jumala kohta halba. 
Psalm 111Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. 
1. Korintose 1016 Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus?