Otsing Ps 117,2;Rm 8,32;Ii 38,1-11; 42,1-6; Jh 18,12-27
(35 vastet, leht 1 1-st)
Iiob 38Siis vastas Issand Iiobile tormituulest ja ütles: 
„Kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? 
Pane nüüd vöö vööle kui mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle! 
Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul niipalju tarkust on! 
Kes määras selle mõõdud? Küllap sa tead. Või kes vedas selle üle mõõdunööri? 
Mille peale on selle alussambad paigale pandud? Või kes asetas selle nurgakivi, 
kui hommikutähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala pojad tõstsid rõõmukisa? 
Ja kes sulges ustega mere, kui see esile murdes emaüsast välja tuli, 
kui ma panin pilved selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks, 
10 kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed 
11 ning ütlesin: „Siiani sa võid tulla, mitte edasi, siin vaibugu su uhked lained!”? 
Iiob 42Siis Iiob vastas Issandale ja ütles: 
„Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. 
Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. 
Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle! 
Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. 
Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas.” 
Psalm 117Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja! 
Johannese 1812 Väeosa ja ülempealik ja juutide sulased võtsid nüüd Jeesuse ja sidusid ta kinni 
13 ning viisid esiteks Hannase juurde, sest see oli Kaifase äi, ja Kaifas oli tol aastal ülempreester. 
14 Kaifas oli aga see, kes andis juutidele nõu, et parem on surra ühel inimesel rahva eest. 
15 Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri õue. 
16 Peetrus seisis aga väljas ukse ees. Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav, ja kõneles uksehoidjatüdrukuga ning viis Peetruse sisse. 
17 Uksehoidjatüdruk ütles nüüd Peetrusele: „Eks sinagi ole üks selle inimese jüngreid?” Tema ütles: „Ei ole.” 
18 Aga orjad ja sulased olid teinud lõkke, sest oli külm, ja seisid ning soojendasid end. Ja ka Peetrus seisis nende seas ja soojendas end. 
19 Ülempreester küsitles nüüd Jeesust tema jüngrite ja õpetuse kohta. 
20 Jeesus vastas talle: „Mina olen rääkinud maailmale avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid, ja salaja pole ma rääkinud midagi. 
21 Miks sa küsid seda minult? Küsi nendelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud.” 
22 Aga kui ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle: „Kas sa nõnda vastad ülempreestrile?” 
23 Jeesus vastas talle: „Kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks, kui see oli aga õige, miks sa mind siis lööd?” 
24 Siis Hannas läkitas ta kinniseotult ülempreester Kaifase juurde. 
25 Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soojendas end. Nad ütlesid nüüd talle: „Eks sinagi ole üks tema jüngreid?” Tema aga salgas ja ütles: „Ei ole.” 
26 Üks ülempreestri orje, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära raiunud, ütles: „Eks mina näinud sind temaga koos aias?” 
27 Siis salgas Peetrus jälle, ja kohe kires kukk. 
Rooma 832 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?