Otsing Ps 12,2;Kl 4,3;Jh 3,31-46; 5Ms 6,10-25
(24 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 610 Ja kui Issand, su Jumal, viib sind sellele maale, mille ta vandega su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, on tõotanud sulle anda - suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud, 
11 ja kõike head täis kojad, mida sa pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole istutanud - ja kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud, 
12 siis hoia, et sa ei unusta Issandat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast! 
13 Karda Issandat, oma Jumalat, ja teeni teda ning vannu tema nime juures! 
14 Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber, 
15 sest Issand, su Jumal, on püha vihaga Jumal sinu keskel, et Issanda, su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind maa pealt! 
16 Ärge ajage kiusu Issandaga, oma Jumalaga, nagu te temaga Massas kiusu ajasite! 
17 Pidage kindlasti Issanda, oma Jumala käske ja tema tunnistusi ning seadlusi, mis ta sulle on andnud, 
18 ja tee, mis õige ja hea on Issanda silmis, et su käsi hästi käiks ja sa võiksid minna ning pärida selle hea maa, mille Issand su vanemaile on vandega tõotanud, 
19 ajades ära kõik sinu vaenlased su eest, nagu Issand on lubanud! 
20 Kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes: Mis tunnistused ja määrused ja seadlused need on, mis Issand, meie Jumal, teile on andnud, 
21 siis vasta oma pojale: Me olime vaarao orjad Egiptuses, aga Issand tõi meid vägeva käega Egiptusest välja. 
22 Ja Issand tegi tunnustähti ning suuri ja hukatuslikke imetegusid meie silme ees Egiptuses vaarao ja kogu ta koja vastu, 
23 meid aga tõi ta sealt välja, et meid viia sellele maale, mille ta meie vanemaile oli vandega tõotanud, ja see maa meile anda. 
24 Ja Issand käskis meid teha kõigi nende seadluste järgi, karta Issandat, meie Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks meid elus, nagu see tänapäeval ongi. 
25 Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid käske Issanda, meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud. 
Psalm 12Päästa, Issand, sest vagad on lõppenud ja ustavad on otsa saanud inimlaste seast! 
Johannese 331 Kes tuleb ülalt, on üle kõikide. Kes on maast, on maast ja räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide. 
32 Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud, ja ometi ei võta keegi tema tunnistust vastu. 
33 Tema tunnistuse vastuvõtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et Jumal on tõeline. 
34 Jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu; Jumal ei anna ju Vaimu mõõdu järgi. 
35 Isa armastab Poega ja on andnud tema kätte kõik. 
36 Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. 
Kolossa 4Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma ju olen ahelais,