Otsing Ps 130,4;Mt 18,21-35; Fl 1,3-11; Ps 143;Rm 7,14-25a
(49 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 130Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks. 
Psalm 143Taaveti laul. Issand, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist! Oma ustavuses vasta mulle, oma õiguses! 
Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees! 
Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu, ta paneb mind istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud. 
Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus. 
Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõigist su tegudest, ma mõlgutan meeles su kätetöid. 
Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Sela. 
Vasta mulle peatselt, Issand! Mu vaim on lõppemas! Ära pane oma palet mu eest varjule, et ma ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda! 
Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! 
Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; sinu kaitse alla ma kipun! 
10 Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal! 
11 Issand, elusta mind oma nime pärast, vii välja mu hing kitsikusest oma õiguse pärast! 
12 Ja hävita mu vaenlased oma helduse pärast, ja kaota ära kõik, kes mu hinge rõhuvad, sest ma olen sinu sulane! 
Matteuse 1821 Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?” 
22 Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda. 
23 Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. 
24 Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle kümme tuhat talenti. 
25 Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. 
26 Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles: „Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik!” 
27 Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. 
28 Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles: „Maksa, mis sa võlgned!” 
29 Siis see kaassulane palus teda maha heites: „Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle!” 
30 Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. 
31 Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. 
32 Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: „Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. 
33 Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!” 
34 Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. 
35 Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale.” 
Rooma 714 Ma tean küll, et Seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. 
15 Ma ei mõista ju, mida ma teen: sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. 
16 Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et Seadus on hea. 
17 Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. 
18 Ma tean ju, et minus - see tähendab minu loomuses - ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. 
19 Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. 
20 Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. 
21 Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. 
22 Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala Seaduse üle, 
23 oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. 
24 Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? 
25 Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Niisiis, ma teenin mõistusega küll Jumala Seadust, kuid oma loomusega patu seadust. 
Filipi 1Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan, 
alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet. 
Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni 
ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. 
Nõnda ju ongi õige mul teist kõigist mõelda, sest teie olete minu südames. Kui ma siis olen ahelais või kui ma kostan evangeeliumi eest ja seda kinnitan, olete teie kõik kaasosalised mulle antud armus. 
Sest Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõiki igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega. 
Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises 
10 olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani, 
11 täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks.