Otsing Ps 139,17;1Jh 3,20;Ii 2,1-10; Jh 11,17-31
(27 vastet, leht 1 1-st)
Iiob 2Ja ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka saatan nende sekka ja seisis Issanda ees. 
Ja Issand küsis saatanalt: „Kust sa tuled?” Ja saatan vastas Issandale: „Maad mööda hulkumast ja rändamast.” 
Siis Issand ütles saatanale: „Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: ta on vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Ikka veel peab ta kinni oma vagadusest, kuigi sa kihutasid mind tema vastu teda ilma põhjuseta hävitama.” 
Aga saatan vastas Issandale ning ütles: „Nahk naha vastu, ja mees annab kõik, mis tal on, oma hinge eest. 
Aga siruta ometi oma käsi ning puuduta tema luud ja liha! Kas ta siis õnnistab su palet?” 
Ja Issand ütles saatanale: „Vaata, ta on su käes! Säästa ainult tema hing!” 
Siis saatan läks Issanda juurest ära ja lõi Iiobit kurjade paisetega jalatallast pealaeni. 
Iiob aga võttis enesele potikillu, et sellega ennast kaapida; ja ta istus tuha sees. 
Siis ta naine ütles temale: „Kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead? Nea Jumalat ja sure!” 
10 Aga ta vastas temale: „Sinagi räägid, nagu rumalad naised räägivad. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja?” Kõige selle juures ei teinud Iiob oma huultega pattu. 
Psalm 13917 Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal! Kui väga suur on nende arv! 
Johannese 1117 Kui nüüd Jeesus sinna jõudis, leidis ta, et Laatsarus oli juba neli päeva hauas olnud. 
18 Betaania on aga Jeruusalemma lähedal, umbes paari miili kaugusel, 
19 ja palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast. 
20 Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju. 
21 Siis ütles Marta Jeesusele: „Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. 
22 Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud.” 
23 Jeesus ütles talle: „Sinu vend tõuseb üles.” 
24 Marta ütles talle: „Ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmises viimsel päeval.” 
25 Jeesus ütles talle: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. 
26 Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?” 
27 Marta ütles talle: „Jah, Issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala Poeg, kes peab maailma tulema.” 
28 Ja kui Marta seda oli öelnud, läks ta ja kutsus salaja oma õde Maarjat: „Õpetaja on siin ja kutsub sind.” 
29 Seda kuuldes tõusis Maarja otsekohe ja tuli tema juurde, 
30 sest Jeesus ei olnud jõudnud külasse, vaid oli alles seal paigas, kus Marta oli talle vastu tulnud. 
31 Kui nüüd juudid, kes olid ta juures kodus teda lohutamas, nägid Maarjat kiiruga tõusvat ja väljuvat, järgnesid nad talle, arvates, et ta läheb hauale nutma. 
1. Johannese 320 et olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik.