Otsing Ps 145,18;Mt 21,22;Õp 9,1-10; Am 5,1-17
(29 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 14518 Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 
Õpetussõnad 9Tarkus ehitas enesele koja, raius oma seitse sammast. 
Ta tappis tapaloomad, segas veini, kattis lauagi valmis. 
Ta läkitas oma teenijad, laskis hüüda linna küngastel: 
„Kes on kogenematu, pöördugu siia!” Napiarulisele ta ütles: 
„Tulge, sööge mu leiba ja jooge mu segatud veini! 
Jätke maha rumalus, et jääksite elama, ja käige arukuse teel!” 
Kes õpetab pilkajat, toob iseenesele häbi, ja kes noomib õelat, sellele jääb külge halb märk. 
Ära noomi pilkajat, et ta sind ei vihkaks, noomi tarka, ja ta armastab sind! 
Anna targale, ja ta saab veelgi targemaks, õpeta õiglast, ja ta võtab veelgi enam õpetust! 
10 Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus. 
Aamos 5Kuulge seda kõnet, nutulaulu, mida ma alustan teie pärast, Iisraeli sugu! 
On langenud ega tõuse enam Iisraeli neitsi; ta lamab märkamatult oma maal, ükski ei aita teda üles. 
Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Linnast, kust välja läks tuhat, jääb järele sada, ja kust välja läks sada, jääb järele kümme Iisraeli soole. 
Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda: Otsige mind, et te jääksite elama! 
Ärge otsige Peetelit, ärge minge Gilgalisse, ärge läbige Beer-Sebat; sest Gilgal läheb kindlasti vangi ja Peetelist saab õudne paik! 
Otsige Issandat, et te jääksite elama, et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kustutajat, 
teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse! 
Tema, kes on teinud Sõela- ja Vardatähed, kes muudab pimeduse hommikuks ja pimendab päeva ööks, kes kutsub mereveed ja valab need maa peale - Issand on tema nimi. 
See on tema, kes laseb tulla hukatuse tugevale ja toob hävingu kindlale linnale. 
10 Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. 
11 Et te tõstate viletsale renti ja võtate temalt viljamaksu, siis juhtub teiega nõnda: kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid, ei ela neis teie, kuigi te istutate toredaid viinamägesid, ei joo nende veini teie. 
12 Sest ma tean, et teie üleastumisi on palju ja teie patud on suured: te kiusate taga õiget, võtate altkäemaksu ja tõukate vaesed väravas kõrvale. 
13 Sellepärast vaikib mõistlik niisugusel ajal, sest see on kuri aeg. 
14 Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama! Siis on teiega Issand, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete. 
15 Vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus; vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu Joosepi jäägile! 
16 Seepärast ütleb Issand, vägede Jumal, nõnda: Kõigil turgudel on kaebus ja kõigil tänavail öeldakse: „Häda, häda!” Põllumehi kutsutakse leinama ja nutulaulu oskajaid kaebusele. 
17 Ja kõigil viinamägedel on kurtmine, sest mina lähen teie hulgast läbi, ütleb Issand. 
Matteuse 2122 Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate.”