Otsing Ps 16,8;Hb 11,27;Lk 5,12-16; Gl 6,1-10
(17 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 16Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. 
Luuka 512 Ja see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis, vaata, seal oli mees üleni täis pidalitõbe. Ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anus teda: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!” 
13 Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja kohe lahkus pidalitõbi temast. 
14 Jeesus keelas teda juhtunust kellelegi rääkimast ja käskis: „Mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtakssaamise eest, nii nagu Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!” 
15 Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. 
16 Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. 
Galaatia 6Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. 
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab iseennast. 
Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi iseendas, mitte teistele, 
sest igaühel on kanda oma koorem. 
Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale. 
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. 
Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu. 
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! 
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele! 
Heebrealaste 1127 Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu, sest otsekui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana.