Otsing Ps 50,15;Hb 4,16;Rm 7,14-25a; 5Ms 25,1-16
(30 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 25Kui meeste vahel on riid ja nad astuvad kohtu ette ja neile mõistetakse kohut, õige õigeks ja süüdlane süüdi, 
ja kui süüdlane on peksu väärt, siis käskigu kohtumõistja teda maha heita ja enese juuresolekul teda peksta, lugedes vastavalt tema süüle: 
temale antagu nelikümmend hoopi, mitte rohkem, et su venda su silma ees ei häbistataks, kui temale antakse veel rohkem hoope kui need. 
Ära seo kinni härja suud, kui ta pahmast tallab! 
Kui vennad elavad üheskoos, aga üks neist sureb ja tal ei ole poega, siis ei tohi surnu naine saada väljapoole võõrale mehele; ta küdi heitku tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku mehevenna kohustust! 
Ja esimest poega, kelle naine sünnitab, peetagu surnud venna pojaks, et ta nime ei kustutataks Iisraelist. 
Aga kui see mees ei nõustu võtma oma venna naist, siis mingu ta vennanaine väravasse vanemate ette ja öelgu: „Mu küdi keeldub oma venna nime säilitamisest Iisraelis, ta ei taha täita mehevenna kohustust.” 
Siis linna vanemad kutsugu tema ja rääkigu temaga. Aga kui ta jääb kindlaks ja ütleb: „Ma ei ole nõus teda võtma”, 
siis astugu ta vennanaine vanemate silma all tema juurde, võtku tal sandaal jalast, sülitagu temale näkku ja tunnistagu ning öelgu: „Nõnda tehtagu mehega, kes ei taha jätkata oma venna sugu!” 
10 Ja temale pandagu Iisraelis nimeks „paljasjalgne pere”! 
11 Kui mehed kisklevad üksteisega ja ühe naine astub ligi, et päästa oma meest selle käest, kes teda peksab, sirutab oma käe välja ja haarab kinni selle häbemest, 
12 siis raiu temal käsi ära, su silm ärgu andku armu! 
13 Sul ärgu olgu kukrus kahesugust vaenaela, üks suurem ja teine väiksem! 
14 Sul ärgu olgu kojas kahesugust vakka, üks suurem ja teine väiksem! 
15 Sul olgu täis ja õige vaenael, täis ja õige vakk, et su päevi pikendataks maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 
16 Sest igaüks, kes teeb seda, on jäle Issandale, sinu Jumalale, igaüks, kes teeb kõverust. 
Psalm 5015 Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!” 
Rooma 714 Ma tean küll, et Seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. 
15 Ma ei mõista ju, mida ma teen: sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. 
16 Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et Seadus on hea. 
17 Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. 
18 Ma tean ju, et minus - see tähendab minu loomuses - ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. 
19 Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. 
20 Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. 
21 Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. 
22 Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala Seaduse üle, 
23 oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. 
24 Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? 
25 Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Niisiis, ma teenin mõistusega küll Jumala Seadust, kuid oma loomusega patu seadust. 
Heebrealaste 416 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!