Otsing Ps 57,4;1Jh 4,14;2Pt 1,16-21; Hb 12,12-17
(14 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 57Küll ta läkitab abi taevast ja päästab mu; ta annab laimatavaks selle, kes tahtis mind rünnata. Sela. Küll Jumal läkitab oma helduse ja ustavuse. 
Heebrealaste 1212 Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved 
13 ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks. 
14 Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat, 
15 ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks, 
16 et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes üheainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünniõiguse. 
17 Te ju teate, et kui ta pärastpoole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks; ta ei leidnud meeleparanduseks kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis. 
2. Peetruse 116 Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga. 
17 Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl: „See on minu armas Poeg, temast on mul hea meel!” - 
18 Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel. 
19 Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis. 
20 Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, 
21 sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. 
1. Johannese 414 Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks.