Otsing Ps 64:2-11;4Ms 12:1-15;Mk 3:1-12
(37 vastet, leht 1 1-st)
4. Moosese 12Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna. 
Ja nad ütlesid: „Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?” Ja Issand kuulis seda. 
Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal. 
Siis Issand ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: „Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juurde!” Ja need kolmekesi läksid. 
Siis Issand astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid. 
Ja ta ütles: „Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie prohvet on Issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos. 
Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas. 
Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Issanda kuju. Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele?” 
Ja Issanda viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära. 
10 Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge. Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine. 
11 Siis Aaron ütles Moosesele: „Oh mu isand! Ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime! 
12 Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba emaihust tulles on pool ihu kõdunenud!” 
13 Siis Mooses kisendas Issanda poole, öeldes: „Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!” 
14 Ja Issand vastas Moosesele: „Kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema seitse päeva? Olgu ta seitsmeks päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu tagasi!” 
15 Siis suleti Mirjam seitsmeks päevaks väljapoole leeri ja rahvas ei läinud teele enne, kui Mirjam oli tagasi võetud. 
Psalm 64Kuule, Jumal, mu häält, kui ma kaeblen, hoia mu elu vaenlase hirmu eest! 
Pane mind varjule tigedate salanõu eest, nende möllu eest, kes teevad nurjatust, 
kes oma keelt ihuvad nagu mõõka, sihivad kibedaid sõnu nagu nooli, 
et salajas maha lasta laitmatu! Äkitselt nad lasevadki ta maha ega karda midagi. 
Neid kinnitatakse kurjades kavatsustes, nad õhutavad üksteist salajasi võrke panema, nad ütlevad: „Kes meid näeb?” 
Nemad mõtlevad jultunud tegudele: „Me oleme valmis, kava on hästi kavatsetud!” Sest sügav on mehe sisemus ning süda. 
Kuid Jumal laseb nad maha, neid haavatakse äkilise noolega. 
Ta paneb nad komistama nende keele pärast, kõik, kes neid näevad, vangutavad pead. 
10 Ja kõik inimesed hakkavad kartma ja kuulutama Jumala tööd ning aru saama tema tegudest. 
11 Õige rõõmustab Issandas ja otsib pelgupaika tema juures; ja kõik hõiskavad, kes on õiglased südamelt. 
Markuse 3Ja Jeesus läks taas sünagoogi. Ja seal oli inimene, kellel oli kuivanud käsi. 
Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama hingamispäeval, et saaks tema peale kaevata. 
Ja tema ütles inimesele, kellel oli kuivanud käsi: „Tõuse meie keskele püsti!” 
Ja ta ütles neile: „Kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa?” Aga nemad jäid vait. 
Ja vaadates neid vihaga ja tundes meelehärmi nende südamekanguse pärast, ütles Jeesus inimesele: „Siruta käsi!” Ja too sirutas, ja ta käsi sai jälle terveks. 
Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. 
Ja Jeesus läks koos oma jüngritega eemale järve poole. Ja talle järgnes suur rahvahulk Galileast ja Juudamaalt 
ja Jeruusalemmast ja Idumeast ja sealtpoolt Jordanit ja Tüürose ja Siidoni ümbrusest - suur rahvahulk tuli ta juurde, kui saadi kuulda, mida kõike Jeesus teeb. 
Ja ta ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahvahulga pärast, et see tema peale ei tungiks, 
10 sest ta tegi terveks paljusid, nii et tema peale rõhusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada. 
11 Ja rüvedad vaimud, kui nad nägid Jeesust, langesid ta ette maha ja kisendasid: „Sina oled Jumala Poeg!” 
12 Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad ei teeks teda tuntuks.