Otsing Ps 70,5;Lk 13,17;Ilm 21,10-14. 21-27; Js 7,10-17
(22 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 70Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; ja kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: „Suur on Jumal!” 
Jesaja 710 Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda: 
11 „Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!” 
12 Aga Aahas vastas: „Ma ei küsi ega kiusa Issandat!” 
13 Siis Jesaja ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate? 
14 Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel. 
15 Ta sööb võid ja mett, kuni ta mõistab põlata halba ja valida head. 
16 Sest enne kui poeglaps mõistab põlata halba ja valida head, laastatakse see maa, mille kahe kuninga ees sa tunned hirmu. 
17 Issand laseb tulla sinule ja su rahvale ning su isa soole Assuri kuninga läbi päevi, milliseid ei ole olnud Efraimi Juudast lahkumise ajast. 
Luuka 1317 Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi. 
Ilmutuse 2110 Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest 
11 ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima kivi sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall. 
12 Sellel on suur ja kõrge müür ning kaksteist väravat ja väravate peal kaksteist inglit; ning väravate peale on kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste kaheteistkümne suguharu nimed. 
13 Päevatõusu pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat, lõuna pool kolm väravat, õhtu pool kolm väravat. 
14 Ja linna müüril on kaksteist aluskivi ning nende peal Talle kaheteistkümne apostli nimed. 
21 Kaksteist väravat on kaksteist pärlit, iga värav ühest pärlist, ning linna tänav on puhtast kullast otsekui läbipaistev klaas. 
22 Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõigeväeline Jumal, on selle tempel, ning Tall. 
23 Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema lamp on Tall. 
24 Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse. 
25 Tema väravaid ei lukustata päeval, ent ööd seal ei olegi. 
26 Ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse. 
27 Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle eluraamatusse.