Otsing Ps 9,11;Ilm 2,2;Jh 18,19-24; Jh 10,22-30
(17 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 911 Sellepärast loodavad sinu peale need, kes tunnevad su nime; sest sa ei ole hüljanud neid, kes otsivad sind, Issand! 
Johannese 1022 Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv. 
23 Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus, 
24 kui juudid piirasid ta ümber ja ütlesid talle: „Kui kaua sa veel pead meie hinge kahevahel? Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega!” 
25 Jeesus vastas neile: „Ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teod, mida ma teen oma Isa nimel, needsamad tunnistavad minust, 
26 kuid te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. 
27 Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle 
28 ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. 
29 Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest. 
30 Mina ja Isa oleme üks.” 
Johannese 1819 Ülempreester küsitles nüüd Jeesust tema jüngrite ja õpetuse kohta. 
20 Jeesus vastas talle: „Mina olen rääkinud maailmale avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid, ja salaja pole ma rääkinud midagi. 
21 Miks sa küsid seda minult? Küsi nendelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud.” 
22 Aga kui ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle: „Kas sa nõnda vastad ülempreestrile?” 
23 Jeesus vastas talle: „Kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks, kui see oli aga õige, miks sa mind siis lööd?” 
24 Siis Hannas läkitas ta kinniseotult ülempreester Kaifase juurde. 
Ilmutuse 2Ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust ning et sa ei või sallida kurjasid ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad olevat valelikud.