Otsing Ps 91,4;2Ts 3,3;1Tm 6,(3-5)6-11a; Ha 3,1-19
(30 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 91Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju; tema tõde on kilp ja kaitsevall. 
Habakuk 3Prohvet Habakuki palve kaebelaulude kujul: 
„Issand, ma olen kuulnud su sõnumit, ma kardan su tegu, Issand. Aga lase see ligemail aastail sündida, tee see ligemail aastail teoks ja mõtle oma vihas halastusele! 
Jumal tuleb Teemanist, püha Paarani mäelt! Sela. Tema aulikkus katab taevaid ja maa on täis tema kiitust. 
Tema all on nagu valguse sära, tema kõrval on kiired, seal on ta võimsuse loor. 
Tema ees käib katk ja tema kannul tuleb taud. 
Tema seisab ja mõõdab maad, tema vaatab ja paneb rahvad võpatama. Purunevad igavesed mäed, vajuvad ürgsed künkad. Tema teed on igavesed. 
Ma näen Kuusani telke vaevakoorma all, Midjanimaa telgiriided värisevad. 
Kas oled vihane jõgede pärast, Issand? Ons sul viha jõgede või raev mere vastu, kui sa sõidad oma hobuste seljas ja võit on su sõjavankrite päralt? 
Sina paljastad oma ammu, paned nooled nöörile. Sela. Sina lõhestad jõgedega maa. 
10 Mäed näevad sind ja värisevad, pilved kallavad vett, põhjavesi teeb häält, tõstab oma käed kõrgele. 
11 Päike ja kuu jäävad tõusmata: nad jäävad paigale noolte valguses, su välkuvate piikide säras. 
12 Raevus sammud sa läbi maa, vihas peksad rahvaid nagu reht. 
13 Sa lähed aitama oma rahvast, appi oma võitule. Sa peksad puruks katuse õela kojalt ja paljastad aluse kaljuni. Sela. 
14 Sa läbistad oma nooltega nende pea, kes tõttavad mind laiali pillutama; nad hõiskavad, otsekui neelaksid nad viletsaid salamahti. 
15 Sa tallasid merre tema ratsud, voogude põhjaporri. 
16 Ma kuulen seda ja mu ihu väriseb, hääl paneb vabisema mu huuled, mädanik tungib mu luudesse ja mu põlved värisevad, aga ma ootan, kuni hädaaeg tuleb selle rahva üle, kes on tulnud meile kallale. 
17 Kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õlipuu saak äpardub ja põllud ei anna toidust, lambad ja kitsed kaovad tarast ja veiseid pole karjaaedades, 
18 ometi rõõmustan mina Issandas, hõiskan oma pääste Jumalas. 
19 Issand Jumal on minu jõud. Tema teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel.” Laulujuhatajale: minu keelpillisaade. 
2. Tessaloonika 3Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. 
1. Timoteose 6Kui keegi õpetab teisiti ega jää meie Issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja jumalakartusele vastava õpetuse juurde, 
siis see on iseennast täis ega saa millestki aru, vaid on haige vaidlemisest ja sõnelemisest, millest tekib kadedust, riidu, teotust, kurje kahtlustusi, 
lõputuid hõõrumisi inimeste vahel, kes on mõistuse poolest rikutud ja ilma jäänud tõest, ning kes arvavad jumalakartuse olevat tuluallika. 
Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. 
Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. 
Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. 
Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. 
10 Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. 
11 Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust!