Otsing Ps 96,2;Mk 14,26;Mt 26,6-13; Jh 18,1-11
(21 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 96Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet! 
Matteuse 26Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas, 
astus ta juurde naine, kellel oli alabasternõu ülihinnalise salviga, ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale. 
Jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes ja nad ütlesid: „Milleks küll see raiskamine? 
Selle oleks ju võinud müüa suure raha eest ja raha anda vaestele.” 
10 Aga Jeesus ütles seda märgates neile: „Miks te tülitate seda naist? Ta on teinud mulle kauni teo. 
11 Vaeseid on teie juures ju alati, mind aga ei ole teil alati. 
12 Sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda minu matuseks. 
13 Tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mis ta on teinud.” 
Markuse 1426 Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. 
Johannese 18Kui Jeesus seda oli rääkinud, lahkus ta oma jüngritega üle Kidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks oma jüngritega. 
Aga seda paika teadis ka tema äraandja Juudas, sest Jeesus oli seal sageli viibinud koos oma jüngritega. 
Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega. 
Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis: „Keda te otsite?” 
Nad vastasid talle: „Jeesust Naatsaretlast.” Ta ütles neile: „Mina olengi see.” Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega. 
Kui ta nüüd neile ütles: „Mina olengi see”, taganesid nad ja kukkusid maha. 
Siis küsis Jeesus neilt veel kord: „Keda te otsite?” Nemad ütlesid: „Jeesust Naatsaretlast.” 
Jeesus vastas: „Ma ju ütlesin teile, et mina olengi see. Kui te nüüd mind otsite, siis laske neil minna”, 
et läheks täide sõna, mis ta oli öelnud: „Ma ei ole kaotanud ühtki neist, keda sa mulle oled andnud.” 
10 Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle nüüd välja ning lõi ülempreestri orja ja raius ära ta parema kõrva; orja nimi oli Malkus. 
11 Jeesus ütles siis Peetrusele: „Pista mõõk tuppe! Eks ma pea jooma sellest karikast, mille Isa mulle on andnud?”