Otsing Ps 98,1;Mt 11,25-30; Kl 3,12-17; Ps 98;Ap 16,23-34
(33 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 98Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu! 
Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. 
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 
Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega! 
Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! 
Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad! 
Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos 
Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses. 
Matteuse 1125 Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! 
26 Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. 
27 Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. 
28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! 
29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, 
30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” 
Apostlite 1623 Ja kui nad olid neile palju hoope andnud, heitsid nad apostlid vangi ja käskisid vangivalvurit neid hoolsalt valvata. 
24 Niisuguse range käsu saanud, heitis valvur nad sisemisse vangikongi ja pani nende jalad pakku. 
25 Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid. 
26 Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. 
27 Kui nüüd vangivalvur unest ärkas ja nägi vanglaukse lahti olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis end tappa, arvates, et vangid on põgenenud. 
28 Paulus hüüdis aga valju häälega: „Ära tee enesele kurja, sest me kõik oleme siin!” 
29 Siis palus valvur tuld, tormas sisse ja heitis värisedes Pauluse ja Siilase ette maha, 
30 tõi nad välja ning ütles: „Isandad, mis ma pean tegema, et pääseda?” 
31 Aga nemad ütlesid: „Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!” 
32 Ja nad rääkisid Issanda sõna temale ja kõigile, kes olid tema kojas. 
33 Ja vangivalvur võttis nad tollel öötunnil enda juurde ja pesi nende haavad. Ning otsekohe ristiti tema ja kõik ta omaksed. 
34 Siis ta viis nad oma kotta, kattis neile laua ja oli ülirõõmus, et ta kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse. 
Kolossa 312 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, 
13 üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! 
14 Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side! 
15 Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud! 
16 Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! 
17 Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!