Otsing Rm 12,21;Mt 5,38-48; Ef 6,10-17; Ps 38;Jr 29,1.4-7.10-14
(53 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 38Taaveti laul patu tunnistamisel. 
Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis! 
Sest sinu nooled on alla tulnud mu sisse ja su käsi vajub mu peale. 
Ei ole midagi tervet mu lihas sinu pahameele pärast; ei ole rahu mu kontides mu patu pärast. 
Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda. 
Mu haavad haisevad ja mädanevad mu jõleduste pärast. 
Ma olen küürus ja kõnnin kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva. 
Sest mu puusad on täis põletikku ega ole midagi tervet mu lihas. 
Ma olen jõuetu ja puruks pekstud koguni; ma oigan oma südame ägamise pärast. 
10 Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest. 
11 Mu süda peksleb väga, mu ramm on mu hüljanud ja mu silma selgustki ei ole mul enam. 
12 Mu armsad ja mu sõbrad hoiduvad eemale mu hädast ja mu omaksed seisavad kaugel. 
13 Kes mu hinge püüavad, need seavad mulle võrke, ja kes mulle paha otsivad, need kõnelevad hukatusest, ja nad mõtlevad pettusele kogu päeva. 
14 Ent mina olen nagu kurt, ei ma kuule, ja nagu keeletu, kes ei ava oma suud. 
15 Ja ma olen nagu mees, kes ei kuule ja kelle suus ei ole vasturääkimist. 
16 Sest sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad! 
17 Sest ma ütlen: Ärgu minust rõõmustagu need, kes mu jala vääratusel suurustasid mu vastu! 
18 Ma olen ju kukkumas ja mu valu on alati mu ees. 
19 Sest ma pean tunnistama oma pahategu, ma olen mures oma patu pärast. 
20 Aga mu vaenlased elavad hästi, nad on vägevad, ja palju on neid, kes mind asjata vihkavad 
21 ja kes head tasuvad kurjaga, kes on mu vastased, sellepärast et ma head taga nõuan. 
22 Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole minust kaugel! 
23 Tõtta mulle appi, Issand, sa mu pääste! 
Jeremija 29Ja need on selle kirja sõnad, mis prohvet Jeremija läkitas Jeruusalemmast vangide vanemaile, kes veel alles olid, ja preestreile ja prohveteile ja kogu rahvale, keda Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast viinud vangi Paabelisse, 
„Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, kõigile vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasknud viia vangi Paabelisse: 
Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja! 
Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid! Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid! Paljunege seal, ärge vähenege! 
Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli! 
10 Sest Issand ütleb nõnda: Alles kui seitsekümmend Paabeli aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika. 
11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. 
12 Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. 
13 Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. 
14 Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia. 
Matteuse 538 Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu! 
39 Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette! 
40 Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki - jäta talle ka kuub! 
41 Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks! 
42 Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata! 
43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! 
44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, 
45 et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale! 
46 Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama? 
47 Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama? 
48 Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik! 
Rooma 1221 Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! 
Efesose 610 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! 
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! 
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. 
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. 
14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü 
15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! 
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! 
17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!