Otsing Rm 8,14;Mt 3,13-17; Rm 12,1-3(4-8); Ps 96;1Kr 1,26-31
(33 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 96Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm! 
Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet! 
Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas! 
Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad. 
Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva. 
Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja ilu on tema pühamus. 
Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimus! 
Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse! 
Kummardage Issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu tema palge ees! 
10 Öelge paganate seas: Issand on kuningas! Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut. 
11 Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab! 
12 Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on! Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud 
13 Issanda palge ees, sest tema tuleb! Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses. 
Matteuse 313 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. 
14 Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja lasta ennast sinul ristida - ja sina tuled minu juurde!” 
15 Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele. 
16 Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, 
17 ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!” 
Rooma 814 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
Rooma 12Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. 
Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. 
Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud. 
Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, 
nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. 
Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; 
olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; 
olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. 
1. Korintose 126 Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. 
27 Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. 
28 Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, 
29 et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. 
30 Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, 
31 et läheks täide, nagu on kirjutatud: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!”