Otsing Sk 2,14;1Jh 4,9;Gl 3,6-14; Ho 2,1-3
(14 vastet, leht 1 1-st)
Hoosea 2Aga ükskord on Iisraeli lapsi arvu poolest nagu mereliiva, mida ei saa mõõta ega lugeda; ja selle asemel et neile öelda: „Teie ei ole minu rahvas”, öeldakse neile: „Elava Jumala lapsed.” 
Siis kogunevad ühtekokku Juuda lapsed ja Iisraeli lapsed, panevad ühe endile peaks ja vallutavad maa, sest Jisreeli päev on suur. 
Öelge oma vendadele: „Minu rahvas!” ja oma õdedele: „Teie peale on halastatud!” 
Sakarja 214 Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand! 
Galaatia 3Nii nagu „Aabraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks”, 
nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed. 
Kuna aga Pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit: „Sinus õnnistatakse kõiki paganaid.” 
Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku Aabrahamiga. 
10 Kuid kõik need, kes rajavad end Seaduse tegudele, on needuse all, sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud Seaduse raamatusse, et ta seda täidaks.” 
11 Et aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees, on ilmne, sest usust õige jääb elama. 
12 Aga Seadus ei ole usust, vaid „kes seda täidab, jääb elama selle kaudu”. 
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” -, 
14 selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu. 
1. Johannese 4Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime.