5
Maailma võitvast usust

1 Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud.
 Igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda,
 kes temast on sündinud. 

2 Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me
 armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. 

3 See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja
 tema käsud ei ole rasked. 

4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja
 see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk. 

5 Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et
 Jeesus on Jumala Poeg! 

6 Tema on see, kes tuli vee ja verega - Jeesus Kristus. Ta ei
 tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle
 tunnistajaks, sest Vaim on tõde. 

7 Jah, tunnistajaid on kolm: 
8 Vaim, vesi ja veri, ja need kolm on üks. 
9 Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus
 on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse
 oma Poja kohta. 

10 Kes usub Jumala Pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese
 sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole
 uskunud tunnistust, mille Jumal on andnud oma Poja kohta. 

11 Ja see tunnistus on: Jumal on andnud meile igavese elu ja see
 elu on tema Pojas. 

12 Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega,
 sellel pole elu. 

Lõppsõna

13 Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja
 nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu. 

14 Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
 midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. 

15 Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,
 siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. 

16 Kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks,
 siis ta palugu, ja Jumal annab talle elu, neile, kes ei tee
 pattu surmaks. On pattu, mis on surmaks: selle kohta ma ei ütle, et
 tal tuleks paluda. 

17 Kõik ülekohus on patt, aga on pattu, mis ei ole surmaks. 

18 Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu,
 sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. 

19 Me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes. 
20 Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile
 mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema
 Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu. 

21 Lapsed, hoiduge ebajumalate eest! 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5  järgmine  »