1
Manitsus pöördumiseks Issanda poole

1 Daarjavese teisel aastal, kaheksandas kuus, tuli Issanda sõna
 prohvet Sakarjale, Iddo poja Berekja pojale; ta ütles: 

2 „Issand oli väga vihane teie vanemate peale. 
3 Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand: Pöörduge minu
 juurde, ütleb vägede Issand, siis ma pöördun teie juurde, ütleb
 vägede Issand! 

4 Ärge olge oma vanemate sarnased, kellele endised prohvetid
 hüüdsid, öeldes: Nõnda ütleb vägede Issand: Pöörduge ometi oma
 kurjadelt teedelt ja oma kurjadest tegudest! Aga nad ei kuulanud ega
 pannud mind tähele, ütleb Issand. 

5 Teie vanemad - kus nad on? Ja prohvetid - kas nad elavad igavesti? 
6 Aga minu sõnad ja seadused, mis ma andsin oma sulastele
 prohvetitele, eks need tabanud teie vanemaid, nii et nad pöördusid
 ja ütlesid: Nõnda nagu vägede Issand nõuks võttis meiega talitada meie
 eluviiside ja tegude järgi, nõnda ta meiega talitas.” 

Nägemus hobustest

7 Kahekümne neljandal päeval, üheteistkümnendas kuus, see on
 sebatikuus, Daarjavese teisel aastal, tuli Issanda sõna prohvet
 Sakarjale, Iddo poja Berekja pojale; ta ütles: 

8 „Mul oli öösel nägemus, vaata, üks mees ratsutas punase hobuse
 seljas. Siis ta seisatas sügavikus olevate mürdipuude keskel ja tema
 järel tulid punased, võigud ja valged hobused. 

9 Siis ma küsisin: „Kes need on, Issand?” Ja ingel, kes minuga
 rääkis, vastas mulle: „Ma näitan sulle, kes need on.” 

10 Ja mees, kes seisis mürdipuude keskel, kostis ning ütles: „Nemad
 on need, keda Issand on läkitanud maad läbi käima.” 

11 Ja nad vastasid Issanda inglile, kes seisis mürdipuude
 keskel, ning ütlesid: „Me oleme maa läbi käinud, ja vaata, kogu maa
 elab rahus.” 

12 Siis kostis Issanda ingel ja ütles: „Vägede Issand! Kui kaua sa
 keelad halastust Jeruusalemmale ja Juuda linnadele, kelle pärast sa
 oled olnud pahane need seitsekümmend aastat?” 

13 Aga Issand vastas inglile, kes minuga rääkis, heade, trööstivate
 sõnadega. 

14 Ja ingel, kes minuga rääkis, ütles mulle: „Hüüa ja ütle: Nõnda
 ütleb vägede Issand: Mu püha viha Jeruusalemma ja Siioni pärast on
 suur. 

15 Ma olen väga vihastanud muretute paganate peale, kes, kui
 ma olin vähem vihane, aitasid õnnetusele kaasa. 

16 Seepärast ütleb Issand nõnda: Ma pöördun halastusega tagasi
 Jeruusalemma juurde. Minu koda tuleb seal üles ehitada, ütleb vägede
 Issand, ja mõõdunöör veetagu pinguli Jeruusalemma üle! 

17 Hüüa veel ja ütle: Nõnda ütleb vägede Issand: Minu linnad
 voolavad taas jõukusest üle ja Issand trööstib taas Siionit ning valib
 taas Jeruusalemma!” 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »