10
Sauli ja tema poegade surm

1 Aga vilistid sõdisid Iisraeli vastu; ja Iisraeli mehed
 põgenesid vilistite eest ning langesid mahalööduina Gilboa
 mäele.  

2 Ja vilistid ajasid taga Sauli ja tema poegi, ja vilistid
 lõid maha Joonatani, Abinaadabi ja Malkisuua, Sauli pojad. 

3 Ja taplus Sauli vastu oli raske; kui ammukütid tema
 leidsid, siis nad haavasid teda raskelt. 

4 Ja Saul ütles oma sõjariistade kandjale: „Tõmba oma mõõk
 välja ja pista mind sellega läbi, et need ümberlõikamatud ei
 tuleks ega teeks minuga nurjatust!” Aga tema sõjariistade
 kandja ei tahtnud seda teha, sest ta kartis väga. Siis võttis Saul
 ise mõõga ja kukutas ennast selle otsa. 

5 Ja kui tema sõjariistade kandja nägi, et Saul oli surnud,
 siis kukutas ka tema ennast mõõga otsa ja suri. 

6 Nõnda surid Saul ja tema kolm poega ja kogu ta sugu; nad
 surid ühekorraga. 

7 Kui kõik orus olevad Iisraeli mehed nägid, et põgeneti ja
 et Saul ja tema pojad olid surnud, siis jätsid nad oma linnad
 maha ja põgenesid, ja vilistid tulid ning asusid neisse. 

8 Ja kui vilistid teisel päeval tulid mahalööduid paljaks
 riisuma, siis leidsid nad Sauli ja tema pojad langenuina Gilboa
 mäel.  

9 Ja nad riisusid ta paljaks ja võtsid ta pea ja ta
 sõjariistad ning läkitasid neid ringi mööda vilistite maad, kuulutama
 rõõmusõnumit oma ebajumalaile ja rahvale. 

10 Ja nad panid tema sõjariistad oma jumalate kotta, aga tema
 pealuu nad lõid Daagoni koja külge. 

11 Kui kogu Gileadi Jaabes kuulis kõike seda, mida vilistid
 Sauliga olid teinud, 

12 siis nad tõusid, kõik vahvad mehed, võtsid Sauli laiba ja
 tema poegade laibad ning tõid need Jaabesisse. Nad matsid nende
 luud tamme alla Jaabesis ja paastusid seitse päeva. 

13 Nõnda suri Saul oma truudusetuse pärast, mida ta oli
 osutanud Issanda vastu, sellepärast et ta ei olnud tähele pannud
 Issanda sõna, samuti sellepärast, et ta oli nõu küsinud
 surnu vaimult  

14 ega olnud nõu küsinud Issandalt. Seepärast laskis ta tema
 surra ja andis kuningriigi Taavetile, Iisai pojale. 

 «  eelmine  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  järgmine  »