14
Hiiram toetab Taavetit

1 Ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde
 saadikud seedripuudega, samuti müürseppi ja puuseppi temale koda
 ehitama. 

2 Taavet mõistis, et Issand oli ta kinnitanud Iisraeli
 kuningaks, et ta kuningriik oli ülendatud tema Iisraeli rahva
 pärast.  

Taaveti pojad, kes sündisid Jeruusalemmas

3 Jeruusalemmas võttis Taavet veelgi naisi, ja Taavetile
 sündis veelgi poegi ja tütreid. 

4 Ja need olid nende laste nimed, kes temale Jeruusalemmas
 sündisid: Sammua, Soobab, Naatan ja Saalomon, 

5 Jibhar, Elisua ja Elpelet, 
6 Noga, Nefeg ja Jaafia, 
7 Elisama, Beeljada ja Elifelet. 

Taavet võidab vilistid

8 Aga kui vilistid kuulsid, et Taavet oli võitud kogu
 Iisraeli kuningaks, siis läksid kõik vilistid Taavetit otsima;
 kui Taavet sellest kuulis, siis ta läks neile vastu. 

9 Ja vilistid tulid ning tungisid kõikjale Refaimi orgu. 
10 Taavet küsis siis Jumalalt, öeldes: „Kas ma pean
 vilistitele vastu minema? Kas sa annad nad minu kätte?” Ja
 Issand ütles temale: „Mine, ja ma annan nad sinu kätte!” 

11 Ja kui nad läksid üles Baal-Peratsimi, siis Taavet lõi
 neid seal. Ja Taavet ütles: „Jumal on mu vaenlased minu käega
 murdnud, otsekui oleks vesi läbi murdnud!” Seepärast pandi
 sellele paigale nimeks Baal-Peratsim. 

12 Nad jätsid sinna oma jumalad ja Taavet käskis need tulega
 ära põletada. 

13 Ja vilistid tulid uuesti ning tungisid sinna orgu.  
14 Ja Taavet küsis taas Jumalalt, ja Jumal ütles talle: „Ära
 mine neile järele, vaid mine neist mööda ja tule neile kallale
 baakapõõsaste poolt. 

15 Kui sa kuuled baakapõõsaste ladvus otsekui astumise kahinat, siis
 mine sõdima, sest Jumal on su ees välja läinud vilistite leeri
 lööma!”  

16 Ja Taavet tegi nõnda, nagu Jumal teda käskis, ja nad lõid
 vilistite leeri Gibeonist kuni Geserini. 

17 Taavet sai kuulsaks kõigis maades, ja Issand pani kõigi
 rahvaste peale hirmu tema ees. 

 «  eelmine  9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18  järgmine  »