1
Elu Sõna ilmumisest

1 Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me
 oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed
 on katsunud - seda me kuulutame Elu Sõnast. 

2 Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me
 tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja
 on saanud meile avalikuks. 

3 Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et
 teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja
 tema Poja Jeesuse Kristusega. 

4 Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. 

Valguses käimisest

5 Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja
 kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. 

6 Kui me ütleme: „Meil on osadus temaga”, kuid käime
 pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. 

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on
 meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid
 kogu patust. 

8 Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid
 ja tõde ei ole meis. 

9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
 annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 

10 Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme
 tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5  järgmine  »