5
Saalomoni tarkus ja rikkus

1 Ja Saalomon valitses kõigi kuningriikide üle Frati jõest kuni
 vilistite maani ja Egiptuse piirini; need tõid ande ja teenisid
 Saalomoni kogu tema eluaja. 

2 Saalomoni igapäevaseks moonaks oli kolmkümmend koori peent jahu
 ja kuuskümmend koori muud jahu; 

3 kümme nuumveist, kakskümmend karjaveist ja sada lammast; peale
 selle hirved, gasellid ja kitsed ning nuumatud linnud. 

4 Sest ta valitses kõikjal siinpool Frati jõge, Tifsahst kuni
 Assani, kõiki kuningaid siinpool Frati jõge; ja tal oli rahu igalt
 poolt ümberkaudu. 

5 Juuda ja Iisrael elasid julgesti, igamees oma viinapuu ja
 viigipuu all, Daanist kuni Beer-Sebani, kogu Saalomoni eluaja. 

6 Saalomonil oli nelikümmend tuhat latrit vankrihobuste tarvis ja
 kaksteist tuhat ratsanikku. 

7 Need asevalitsejad muretsesid toidust kuningas Saalomonile ja
 kõigile, kes kuulusid kuninga lauda, igaüks oma kuus, jätmata midagi
 vajaka. 

8 Ja nad tõid, igaüks siis, kui oli tema kord, otri ja õlgi
 hobustele ja veoloomadele paika, kuhu oli määratud. 

9 Ja Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja mõistust ja
 taipamisvõimet - nagu liiva mere ääres, 

10 nõnda et Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste
 ja kogu Egiptuse tarkus. 

11 Ta oli targem kõigist inimestest, targem kui esrahlane Eetan
 ja Heeman, Kalkol ja Darda, Maaholi pojad; ja ta oli kuulus kõigi
 rahvaste keskel ümberkaudu. 

12 Ta kõneles kolm tuhat õpetussõna ja ta laule oli tuhat viis. 
13 Ta kõneles puudest, Liibanoni seedritest müüril kasvava iisopini;
 ja ta kõneles loomadest ja lindudest, roomajatest ja kaladest. 

14 Saalomoni tarkust tuldi kuulama kõigist rahvaist ja kõigi maa
 kuningate hulgast, kes olid kuulnud tema tarkusest. 

Saalomoni leping kuningas Hiiramiga

15 Ja Tüürose kuningas Hiiram läkitas oma sulased Saalomoni
 juurde, kui ta kuulis, et tema oli võitud kuningaks oma isa asemele,
 sest Hiiram oli alati armastanud Taavetit. 

16 Ja Saalomon läkitas Hiiramile ütlema: 
17 „Sina tead ise, et mu isa Taavet ei suutnud ehitada koda
 Issanda, oma Jumala nimele sõja pärast, millega teda ümbritseti, kuni
 Issand andis vaenlased tema jalataldade alla. 

18 Aga nüüd on Issand, mu Jumal, andnud mulle rahu ümberkaudu, ei
 ole vaenlast ega hädaohu ähvardust. 

19 Vaata, seepärast ma mõtlen ehitada koja Issanda, oma Jumala
 nimele, nõnda nagu Issand rääkis mu isa Taavetiga, öeldes: Su poeg,
 kelle ma panen sinu asemele su aujärjele, peab ehitama koja mu nimele! 

20 Käsi seepärast nüüd raiuda mulle seedreid Liibanonilt! Minu
 sulased olgu koos sinu sulastega ja ma annan sulle su sulaste tasu,
 nõnda nagu sa määrad, sest sa tead, et meie hulgas ei ole meest, kes
 oskaks raiuda puid nõnda nagu siidonlased.” 

21 Kui Hiiram kuulis Saalomoni sõnu, siis rõõmustas ta väga ja
 ütles: „Kiidetud olgu täna Issand, kes on andnud Taavetile targa poja
 valitsejaks selle suure rahva üle!” 

22 Ja Hiiram läkitas Saalomonile ütlema: „Ma olen kuulnud,
 mispärast sa läkitasid minu juurde. Ma täidan kõik su soovid seedri-
 ja küpressipuude osas. 

23 Minu sulased toimetavad need Liibanonilt alla mere äärde ja ma
 sean need merel parveks, saatmiseks paika, kuhu sa mind käsid saata;
 siis ma lahutan need seal, et sa saaksid need ära viia. Sina aga
 täida mu soov ja anna mu perele leiba!” 

24 Nii andis Hiiram Saalomonile seedri- ja küpressipuid niipalju,
 kui too soovis. 

25 Ja Saalomon andis Hiiramile kakskümmend tuhat koori nisu ta
 perele toiduks ja kakskümmend koori tambitud õli; seda andis
 Saalomon Hiiramile igal aastal. 

26 Ja Issand andis Saalomonile tarkust, nõnda nagu ta oli temale
 öelnud. Hiirami ja Saalomoni vahel oli rahu ja nad tegid isekeskis lepingu. 

27 Ja kuningas Saalomon nõudis kogu Iisraelist orjatöölisi, ja
 neid orjatöölisi oli kolmkümmend tuhat meest. 

28 Need läkitas ta Liibanonile, kümme tuhat igas kuus, vahetuse
 korras: ühe kuu olid nad Liibanonil ja kaks kuud kodus; ja Adoniram
 oli orjatöö ülevaataja. 

29 Ja Saalomonil oli seitsekümmend tuhat koormakandjat ja
 kaheksakümmend tuhat kiviraiujat mäestikus. 

30 Peale nende oli Saalomoni asevalitsejate ametimehi, kes olid
 töö ülevaatajad, kolm tuhat kolmsada, valitsemas tööd tegevat rahvast. 

31 Kuningas käskis murda suuri kive, väärtuslikke kive, et panna
 kojale alus tahutud kividest. 

32 Saalomoni ja Hiirami ehitajad ja geballased tahusid siis ja
 valmistasid puid ja kive koja ehitamiseks. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »