9
Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda

1 Kui Saalomon oli lõpetanud Issanda koja ja kuningakoja ehitamise
 ja täitnud kõik Saalomoni südamesoovid, mis ta igatses teoks teha, 

2 siis ilmutas Issand ennast Saalomonile teist korda, nagu ta oli
 ennast ilmutanud temale Gibeonis. 

3 Ja Issand ütles temale: „Ma olen kuulnud su palvet ja anumist,
 mis sa oled saatnud minu poole. Ma olen pühitsenud selle koja, mille
 sa ehitasid, et ma võiksin panna sinna oma nime igaveseks ajaks. Mu
 silmad ja mu süda on alati seal. 

4 Kui sa käid minu palge ees, nõnda nagu käis su isa Taavet, tehes vaga
 ja õiglase südamega kõike, mida ma sind käsin, ja pead mu
 määrusi ja seadlusi, 

5 siis ma kinnitan igaveseks su kuningriigi aujärje Iisraelis,
 nõnda nagu ma olen rääkinud su isale Taavetile, öeldes: Sul ei puudu
 mees Iisraeli aujärjel. 

6 Aga kui te taganete minu järelt, teie ja teie lapsed, ega pea mu
 käske ja seadlusi, mis ma teile olen andnud, vaid lähete ning teenite
 teisi jumalaid ja kummardate neid, 

7 siis ma hävitan Iisraeli sellelt maalt, mille ma neile olen
 andnud, ja koja, mille ma olen pühitsenud oma nimele, ma tõukan ära
 oma palge eest. Ja Iisrael saab kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi
 rahvaste keskel. 

8 Ja kui kõrge see koda ka oli, ometi kohkub igaüks, kes sellest
 mööda läheb, ja vilistab. Ja kui küsitakse: Mispärast talitas Issand
 nõnda selle maa ja selle kojaga?, 

9 siis vastatakse: Sellepärast, et nad jätsid maha Issanda, oma
 Jumala, kes tõi nende vanemad ära Egiptusemaalt, ja haarasid teiste
 jumalate järele ning kummardasid ja teenisid neid. Sellepärast on
 Issand lasknud nende peale tulla kogu selle õnnetuse.” 

Saalomoni edaspidine tegevus

10 Möödus kakskümmend aastat, mille jooksul Saalomon ehitas need
 mõlemad kojad - Issanda koja ja kuningakoja. 

11 Et Hiiram, Tüürose kuningas, oli Saalomoni toetanud seedri- ja
 küpressipuude ja kullaga, niipalju kui ta soovis, siis andis kuningas
 Saalomon Hiiramile kakskümmend linna Galileamaal. 

12 Aga kui Hiiram tuli Tüürosest vaatama neid linnu, mis Saalomon
 temale oli andnud, siis ei olnud need tema silmis head, 

13 ja ta ütles: „Mis linnad need on, mis sa mulle oled andnud, mu
 vend?” Seepärast hüütakse neid tänapäevani „Kabuuli maaks”. 

14 Hiiram oli aga kuningale saatnud sada kakskümmend talenti kulda. 

15 Ja niisugune oli lugu töökohustusega, mille kuningas Saalomon
 oli peale pannud, et ehitada Issanda koda, oma koda, kindlust,
 Jeruusalemma müüre, Haasorit, Megiddot ja Geserit: 

16 vaarao, Egiptuse kuningas, oli tulnud ja vallutanud Geseri,
 põletanud selle tulega ja tapnud kaananlased, kes linnas elasid, ja
 oli selle andnud kaasavaraks oma tütrele, Saalomoni naisele. 

17 Saalomon ehitas siis üles Geseri ja alumise Beet-Hooroni, 
18 Baalati ja Taamari maal olevas kõrbes 
19 ja kõik varustuslinnad, mis Saalomonil olid, ja sõjavankrite
 linnad ja ratsanike linnad ja muud, mida Saalomon soovis ehitada
 Jeruusalemmas ja Liibanonil ja kõikjal oma valitsusmaal. 

20 Kogu selle rahva, kes oli alles jäänud emorlastest,
 hettidest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest, need, kes
 ei olnud Iisraeli laste hulgast, 

21 nende järglased, kes pärast neid olid maale alles jäänud, keda
 Iisraeli lapsed ei olnud suutnud sootuks hävitada, need pani Saalomon
 teoorjusesse kuni tänapäevani. 

22 Aga Iisraeli lastest ei teinud Saalomon mitte kedagi orjaks,
 vaid neist said sõjamehed, tema sulased ja pealikud, tema
 vankrivõitlejad, sõjavankrite ja ratsanike pealikud. 

23 Neid asevalitsejate ametimehi, kes olid Saalomoni tööde
 ülevaatajad, oli viissada viiskümmend; nemad valitsesid tööd tegeva
 rahva üle. 

24 Vaarao tütar tuli siis Taaveti linnast üles oma kotta, mille
 Saalomon temale oli ehitanud; sel ajal ehitas ta ka kindluse. 

25 Ja Saalomon ohverdas kolm korda aastas põletus- ja tänuohvreid
 altaril, mille ta Issandale oli ehitanud, ja suitsutas altaril, mis
 oli Issanda ees. Nõnda sai ta koja valmis. 

26 Kuningas Saalomon ehitas ka laevu Esjon-Geberis, mis on Eeloti
 lähedal Kõrkjamere rannas Edomimaal. 

27 Hiiram läkitas aga laevadesse oma sulaseid, laevamehi, kes tundsid
 merd, koos Saalomoni sulastega. 

28 Need läksid Oofiri ja võtsid sealt nelisada kakskümmend talenti
 kulda ning tõid kuningas Saalomonile. 

 «  eelmine  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13  järgmine  »