16
Apostli tulevikukavadest

1 Korjandusest pühade jaoks: nii nagu ma olen korraldanud
 selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie. 

2 Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi
 tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei
 korjataks alles siis, kui ma tulen. 

3 Aga kui ma olen pärale jõudnud, siis ma saadan kirjadega
 need, keda te iganes arvate kõlbavat, viima teie anni
 Jeruusalemma, 

4 aga kui on sünnis, et minagi sinna lähen, tulgu nad minuga
 kaasa. 

5 Aga ma tulen teie juurde, kui ma lähen läbi Makedoonia,
 sest mu tee läheb Makedoonia kaudu. 

6 Teie juurde jään ma vahest kauemakski, ehk veedan ka
 talve, et te siis mind teele saadaksite, kuhu ma iganes
 lähen. 

7 Sest praegu ma ei taha teid ainult möödumisi näha, vaid
 loodan mõneks ajaks jääda teie juurde, kui Issand lubab. 

8 Efesosse jään ma aga nelipühani, 
9 sest mulle on siin avanenud uks suureks ja tõhusaks tööks,
 ent vastaseid on palju. 

10 Aga kui Timoteos tuleb, siis vaadake, et ta võiks teie
 juures olla kartmata, ta ju teeb Issanda tööd nagu minagi. 

11 Ärgu siis keegi pidagu teda halvaks, vaid saatke ta rahus
 teele, et ta tuleks minu juurde, sest mina koos vendadega ootan
 teda. 

12 Vend Apollose kohta: olen teda tihti õhutanud, et ta koos
 vendadega tuleks teie juurde, aga tal polnud põrmugi tahtmist
 nüüd tulla; ent ta tuleb, kui ta leiab mahti. 

Lõpumanitsusi ja tervitusi

13 Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks! 
14 Kõik teie teod sündigu armastuses! 

15 Aga ma palun teid, vennad: te teate Stefanase peret, et
 see pere oli Ahhaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on
 pühendunud pühade abistamisele. 

16 Alistuge teiegi niisugustele ja kõigile, kes aitavad kaasa
 ja näevad vaeva. 

17 Ent ma rõõmustan Stefanase ja Fortunatuse ja Ahhaikose
 tulekust, sest nemad on täitnud teie aset, 

18 nad on ju andnud hingamist minu ja teie vaimule.
 Tunnustage siis niisuguseid! 

19 Aasia kogudused tervitavad teid! Palju tervitusi teile
 Issandas Akvilalt ja Priskalt koos kogudusega nende kojas. 

20 Kõik vennad tervitavad teid! Tervitage üksteist püha
 suudlusega! 

21 Tervitus on minu, Pauluse oma käega! 
22 Kui keegi ei armasta Issandat, olgu ta ära neetud!
 Maaranata! 

23 Issanda Jeesuse arm olgu teiega! 
24 Minu armastus on teie kõikidega Kristuses Jeesuses! 

 «  eelmine  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16  järgmine  »