6
Kristlaste omavahelisest kohtuskäimisest

1 Kui kellelgi teie seast on teisega sekeldusi, kuidas ta
 julgeb lasta kohut mõista ülekohtustel ja mitte pühadel? 

2 Või ei tea teie, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu
 maailma üle? Ja kui te maailma üle kohut mõistate, kas te siis
 ei ole pädevad otsustama pisiasjus? 

3 Kas te ei tea, et ükskord me mõistame kohut inglitegi üle,
 miks siis mitte argielu asjus? 

4 Kui teil nüüd on sekeldusi argielus, kuidas te siis võite panna
 kohtumõistjateks neid, kellest kogudus ei pea üldse lugu? 

5 Seda ma ütlen teile häbistuseks. Kas siis
 teie seas ei ole ühtainsatki tarka, kes suudaks otsustada venna ja venna
 vahel? 

6 Vaid vend käib kohut vennaga, ja seda uskmatute ees! 
7 Juba see on halb, et te käite kohut
 üksteisega. Miks te pigem ei kannata ülekohut? Miks te
 pigem ei lase enesele kahju teha? 

8 Vaid teie ise teete ülekohut ja teete kahju, ja seda
 vendadele! 

9 Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge
 eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega
 lõbupoisid ega meestepilastajad, 

10 ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega
 riisujad päri Jumala riiki! 

11 Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete
 puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud
 Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus. 

Kristlase ihust kui Püha Vaimu templist

12 Öeldakse: „Mulle on kõik lubatud!” - Siiski kõigest ei
 ole kasu. „Mulle on kõik lubatud!” - Siiski miski ärgu saagu
 meelevalda minu üle! 

13 „Toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks." - Siiski Jumal teeb
 lõpu nii sellele kui tollele. Aga ihu ei ole hooruse
 jaoks, vaid Issanda jaoks ja Issand ihu jaoks. 

14 Ent Jumal on Issanda üles äratanud ja äratab meidki üles
 oma väe läbi. 

15 Kas te ei tea, et teie ihud on Kristuse ihu liikmed? Kas
 ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed ning teha nad hoora
 liikmeteks? Ei mingil juhul! 

16 Või kas te ei tea, et see, kes hoiab hoora poole, on
 temaga üks ihu? Sest nagu Jumal ütleb: „Need kaks saavad üheks.” 

17 Aga kes hoiab Issanda poole, see on temaga üks vaim. 
18 Põgenege kõlvatuse eest! Mis tahes patt, mida inimene iganes
 teeks, on väljaspool tema ihu. Kuid kes hoorab, see
 patustab iseenese ihu vastu. 

19 Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu
 tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole
 iseenese päralt? 

20 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma
 ihus! 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »