7
Abielust ja vallaspõlvest

1 Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite: „On hea, kui mees
 ei puutuks naist.” 

2 Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja
 igal naisel oma mees. 

3 Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõndasamuti ka
 naine mehe vastu. 

4 Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel, ja
 samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema
 naisel. 

5 Ärge keelake end teineteisele muidu, kui ehk ainult
 kokkuleppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele, ja tulge
 jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse
 kaudu. 

6 Aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena. 
7 Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina.
 Kuid igaühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. 

8 Vallalistele ja leskedele ma ütlen, et neil läheks
 paremini, kui nad jääksid nõnda nagu minagi. 

9 Kui nad aga ei suuda end taltsutada, siis nad abiellugu,
 sest parem on abielluda kui himudes põleda. 

10 Aga abielus olijaid ei käsi mina, vaid Issand: Naine ärgu
 mingu mehest lahku; 

11 kui ta aga siiski on lahkunud, siis ta jäägu üksikuks või
 leppigu oma mehega ära! Ja mees ärgu hüljaku naist! 

12 Aga muude kohta ei ütle Issand, vaid mina: Kui kellelgi
 vennal on uskmatu naine ja naisele meeldib temaga elada, siis ta
 ärgu lahutagu end naisest! 

13 Ja kui kellelgi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib
 temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end mehest, 

14 sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu
 naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed
 rüvedad, aga nüüd on nad pühad. 

15 Kui nüüd uskmatu pool lahkub, siis lahkugu pealegi,
 sellistel juhtudel ei ole vend ega õde orjastatud. Jumal on
 teid kutsunud elama rahus. 

16 Sest millest sa tead, naine, et sa oma mehe päästad?
 Või millest sa tead, mees, et sa oma naise päästad? 

17 Siiski, nagu Issand igaühele on jaganud, nagu Jumal
 igaühe on kutsunud, nii ta jätkaku! Ja nõnda ma korraldan
 kõigis kogudustes. 

18 Kui keegi on kutsutud ümberlõigatuna, ärgu ta seda varjaku;
 kui keegi on kutsutud eesnahaga, ärgu lasku
 ennast ümber lõigata! 

19 Ümberlõikamine ei ole midagi ja eesnahk ei ole
 midagi, vaid oluline on Jumala käskude pidamine. 

20 Igaüks püsigu selles kutses, milles ta on kutsutud! 
21 Kui sa oled kutsutud orjana, ära hooli sellest; aga kui sa
 võiksid saada vabaks, kasuta pigem seda! 

22 Sest orjana Issanda poolt kutsutu on Issanda vabakslastu,
 niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori. 

23 Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks! 
24 Vennad, püsigu igaüks Jumala ees selles, milles ta on
 kutsutud! 

25 Neitsite kohta mul ei ole Issanda käsku, aga ma annan nõu
 nagu see, kes on saanud usaldatavaks Issanda halastuse kaudu. 

26 Niisiis pean ma heaks seda, et eelseisva kitsikuse pärast on
 inimesele kasulik olla nii, nagu ta on. 

27 Kui sa oled seotud naisega, siis ära püüa vabaneda,
 kui sa oled naisest valla, siis ära otsi naist! 

28 Aga kui sa ka abiellud, sa ei tee pattu, ja kui
 neitsi abiellub, ta ei tee pattu. Kuid ihulikku viletsust
 saavad niisugused küll kannatada, mina aga säästaksin teid. 

29 Aga seda ma ütlen, vennad: aeg on piiratud. Sellepärast
 siis need, kellel on naised, olgu nii, otsekui neil ei
 oleks, 

30 ja need, kes nutavad, otsekui nad ei nutaks, ja kes
 rõõmustavad, otsekui nad ei rõõmustaks, ja kes ostavad, otsekui
 nad ei oleks omanikud, 

31 ja kes seda maailma kasutavad, otsekui nad ei kasutaks seda.
 Sest praeguse maailma pale on möödumas. 

32 Aga mina tahaksin, et te oleksite ilma mureta. Vallaline
 mees muretseb Issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks meeldida
 Issandale. 

33 Aga naisemees muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta
 võiks meeldida naisele, 

34 ja nii on ta lõhestatud. Ja vallaline naine või neitsi
 muretseb Issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks olla püha nii
 ihu kui vaimu poolest, aga abielunaine muretseb maailma asjade
 pärast, kuidas ta võiks meeldida mehele. 

35 Seda ma ütlen teie endi kasuks, mitte selleks, et teile
 kaela heita silmust, vaid et te elaksite viisakalt ja püsiksite
 kõrvalekaldumatult Issandas. 

36 Aga kui keegi arvab, et ta ei käitu oma neitsiga
 sündsalt, kui selle paras iga on möödumas ja nõnda peab sündima, siis ta
 tehku, kuidas tahab! Ta ei tee pattu; nad abiellugu! 

37 Kes aga jääb kindlaks oma südames, kellele abiellumine ei
 ole paratamatu, kellel on meelevald oma tahtmise üle ning kes on oma
 südames otsustanud jätta oma kaaslase neitsiks, see teeb
 hästi. 

38 Niisiis, kes oma neitsiga abiellub, teeb hästi, aga kes
 ei abiellu, teeb paremini. 

39 Naine on seotud niikaua, kui ta mees elab. Aga kui ta mees
 on läinud magama, on naine vaba abielluma kellega tahab, ent see
 sündigu Issandas. 

40 Aga ta on õndsam, kui ta jääb, nagu ta on. See on minu
 arvamus. Aga ma mõtlen, et minulgi on Jumala Vaim. 

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »