17
Aabramist saab Aabraham.
 Ümberlõikamine kui lepingu märk

1 Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand
 ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale:
 „Mina olen Kõigeväeline Jumal,
 käi minu palge ees ja ole vaga!
 

2 Ma teen lepingu enese ja sinu vahel
 ja teen sind väga paljuks.”
 
 
 

3 Siis Aabram heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga, öeldes:
  

4 „See olen mina! Vaata, mu leping sinuga on,
 et sina saad paljude rahvaste isaks.
 

5 Sinu nime ei hüüta siis enam Aabramiks,
 vaid su nimi olgu Aabraham,
 sest ma teen sind paljude rahvaste isaks!
 
 
 

6 Ma teen sind väga viljakaks ja lasen sind rahvaiks saada,
 kuningadki põlvnevad sinust. 

7 Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast
 sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks
 sinule ja su soole pärast sind. 

8 Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa
 võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks. Ja mina olen
 neile Jumalaks!” 

9 Ja Jumal ütles Aabrahamile: „Ja sina pead mu lepingut pidama,
 sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve. 

10 See on minu leping minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind,
 mida te peate pidama: kõik meesterahvad tuleb teil ümber
 lõigata! 

11 Te peate oma eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie
 vahelise lepingu märgiks. 

12 Kaheksapäevastena tuleb teil ümber lõigata kõik teie
 meesterahvad põlvkondade viisi, olgu peres sündinud, olgu raha
 eest ostetud ükskõik missuguselt võõralt, kes sinu soost ei ole, 

13 kindlasti tuleb ümber lõigata niihästi su peres sündinu kui su
 raha eest ostetu. Minu leping peab teie ihu küljes olema igavese
 lepinguna! 

14 Aga eesnahaga meesterahvas, kelle eesnaha liha ei ole ümber
 lõigatud, tuleb hävitada oma rahva seast: ta on tühistanud minu
 lepingu!” 

15 Ja Jumal ütles Aabrahamile: „Saaraid, oma naist, ära hüüa enam
 Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara! 

16 Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle poja. Ma õnnistan teda
 nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningadki põlvnevad
 temast.” 

17 Siis Aabraham heitis silmili maha, naeris ja ütles oma südames:
 „Kas peaks saja-aastasele poeg sündima? Või peaks
 üheksakümneaastane Saara sünnitama?” 

18 Ja Aabraham ütles Jumalale: „Kui ainult Ismaelgi sinu ees jääks
 elama!” 

19 Siis ütles Jumal: „Siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja
 sa pead panema temale nimeks Iisak. Ja ma teen temaga lepingu,
 igaveseks lepinguks tema soole pärast teda. 

20 Aga ka Ismaeli pärast ma olen sind kuulnud. Vaata, ma õnnistan
 teda ja teen ta viljakaks ning väga arvurikkaks. Temast
 sünnib kaksteist vürsti ja ma teen ta suureks rahvaks. 

21 Kuid oma lepingu teen ma Iisakiga, kelle Saara sulle sünnitab
 tuleval aastal selsamal ajal.” 

22 Kui Jumal oli lõpetanud kõneluse Aabrahamiga, siis ta läks
 tema juurest üles. 

23 Ja Aabraham võttis oma poja Ismaeli ja kõik oma peres sündinud,
 ja kõik raha eest ostetud, kõik meesterahvad Aabrahami pere
 inimeste hulgast, ja lõikas ümber nende eesnaha liha, otse
 selsamal päeval, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud. 

24 Aabraham oli üheksakümmend üheksa aastat vana, kui ta eesnaha
 liha ümber lõigati. 

25 Ja Ismael, tema poeg, oli kolmteist aastat vana, kui ta eesnaha
 liha ümber lõigati. 

26 Otse selsamal päeval lõigati ümber Aabraham ja tema poeg Ismael; 
27 ja kõik ta pere mehed, peres sündinud ja võõrastelt raha eest
 ostetud, lõigati ümber koos temaga. 

 «  eelmine  12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  järgmine  »