2
Jumal loob ja õnnistab maailma

1 Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed
 valmis saanud. 

2 Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks
 oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma
 tegudest, mis ta oli teinud. 

3 Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses
 seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal
 luues oli teinud. 

Aadam ja Eeva

4 See on lugu taeva ja maa sündimisest, kui
 need loodi. Sel ajal, kui Issand Jumal tegi maa ja taeva, 

5 kui ainsatki väljapõõsast ei olnud veel maa peal
 ja ainsatki väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Issand Jumal
 ei olnud lasknud vihma sadada maa peale, ja inimest ei olnud
 põldu harimas, 

6 tõusis udu maast ja kastis kogu mullapinda. 
7 Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on,
 mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene
 elavaks hingeks. 

8 Ja Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu
 poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. 

9 Ja Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid,
 mis olid armsad pealtnäha ja millest oli hea süüa, ja elupuu
 keset aeda, ning hea ja kurja tundmise puu. 

10 Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes
 sealtpeale neljaks haruks: 

11 esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu
 Havilamaa, kus on kulda; 

12 selle maa kuld on hea, seal on bedolavaiku ja
 karneoolikive. 

13 Ja teise jõe nimi on Giihon, see voolab ümber
 kogu Kuusimaa. 

14 Ja kolmanda jõe nimi on Hiddekel, see voolab
 hommiku pool Assurit; ja neljas jõgi on Frat. 

15 Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta
 Eedeni aeda harima ja hoidma. 

16 Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles:
 „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, 

17 aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi
 süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” 

18 Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi
 olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.” 

19 Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad
 väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et
 näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat
 olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. 

20 Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja
 lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele
 ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks. 

21 Siis Issand Jumal laskis tulla raske une inimese
 peale ja see jäi magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest
 ning sulges selle aseme taas lihaga. 

22 Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta
 inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde. 

23 Ja Aadam ütles:
 „See on nüüd luu minu luust
 ja liha minu lihast.
 Teda peab hüütama mehe naiseks,
 sest ta on mehest võetud!”
 
 
 

24 Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning
 hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha! 

25 Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine,
 ega häbenenud. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »