22
Aabraham saab käsu Iisaki ohverdamiseks

1 Pärast neid sündmusi pani Jumal Aabrahami proovile ning
 ütles temale: „Aabraham!” Ja ta vastas: „Siin ma olen!” 

2 Ja tema ütles: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa
 armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal
 põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!” 

3 Ja Aabraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis
 enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus
 põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal
 temale oli rääkinud. 

4 Kolmandal päeval tõstis Aabraham oma silmad üles ja nägi seda
 paika kaugelt. 

5 Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: „Jääge teie eesliga
 siia! Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis
 tagasi teie juurde.” 

6 Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale
 Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid
 üheskoos. 

7 Ja Iisak rääkis oma isa Aabrahamiga ning ütles: „Isa!” Ja tema
 vastas: „Siin ma olen, mu poeg!” Siis ta ütles: „Näe, siin on
 tuli ja puud, aga kus on ohvritall?” 

8 Ja Aabraham vastas: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu
 poeg!” Nõnda läksid mõlemad üheskoos. 

9 Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud,
 ehitas Aabraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja
 Iisaki ja pani ta altarile puude peale. 

10 Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. 
11 Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: „Aabraham,
 Aabraham!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!” 

12 Siis ta ütles: „Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale
 midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle
 oma ainsat poega!” 

13 Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär
 oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis
 jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. 

14 Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks „Issand näeb”.
 Seepärast öeldakse tänapäevalgi: „Issanda mäel ta näitab end.” 

15 Ja Issanda ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast 
16 ning ütles temale: „Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand:
 sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat
 poega, 

17 ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks - nagu tähti
 taevas ja nagu liiva mere ääres - ja su sugu vallutab oma vaenlaste
 väravad! 

18 Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast
 et sa võtsid kuulda mu häält!” 

19 Siis Aabraham läks tagasi oma noorte meeste juurde, ja nad
 tõusid ning läksid üheskoos Beer-Sebasse. Ja Aabraham jäi elama
 Beer-Sebasse. 

Naahori järeltulijad

20 Ja pärast neid sündmusi teatati Aabrahamile ja öeldi: „Vaata,
 Milka on ka su vennale Naahorile poegi ilmale toonud: 

21 Uusi, tema esmasündinu, Buusi, selle venna, Kemueli, Arami isa, 
22 Kesedi, Haso, Pildase, Jidlafi ja Betueli.” 
23 Ja Betuelile sündis Rebeka. Need kaheksa tõi Milka ilmale
 Naahorile, Aabrahami vennale. 

24 Ja tema liignaine, Reuma nimi, sünnitas ka - Teba, Gahami,
 Tahase ja Maaka. 

 «  eelmine  17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26  järgmine  »