32
Jaakob kardab kohtumist Eesaviga

1 Aga Laaban tõusis hommikul vara, suudles oma poegi ja tütreid
 ning õnnistas neid; siis Laaban läks teele ja pöördus tagasi
 koju. 

2 Ka Jaakob läks oma teed. Aga temale tulid vastu Jumala inglid. 
3 Ja Jaakob ütles, kui ta neid nägi: „See on Jumala leer!” Ja ta
 pani sellele paigale nimeks Mahanaim. 

4 Siis Jaakob läkitas käskjalad enese eel oma venna Eesavi juurde
 Seirimaale Edomi väljadele 

5 ja andis neile käsu, öeldes nõnda: „Öelge mu isandale Eesavile:
 Nõnda ütleb su sulane Jaakob: Ma olen tänini Laabani
 juures võõrana elanud ja viibinud. 

6 Mul on härgi ja eesleid, lambaid ja kitsi, sulaseid ja teenijaid, ja
 ma läkitan seda teatama oma isandale, et su silmis armu leida.” 

7 Käskjalad tulid tagasi Jaakobi juurde ja ütlesid: „Me jõudsime su
 venna Eesavi juurde. Ta juba tulebki sulle vastu koos neljasaja
 mehega.” 

8 Siis Jaakob kartis väga ja tal oli kitsas käes; ja ta jaotas
 rahva, kes koos temaga oli, samuti lambad ja kitsed, veised ja
 kaamelid, kahte leeri, 

9 sest ta mõtles: Kui Eesav tuleb ühe leeri kallale ja lööb selle
 maha, siis teine leer pääseb. 

10 Ja Jaakob ütles: „Mu isa Aabrahami Jumal ja mu isa Iisaki Jumal,
 Issand, kes mulle ütlesid: Mine tagasi oma maale ja oma
 sugulaste seltsi, siis ma teen sulle head! 

11 Mina pole väärt kõiki neid heategusid ja kõike seda truudust,
 mida sa oma sulasele oled osutanud. Sest kepp käes läksin ma üle
 Jordani, aga nüüd on mul kaks leeri. 

12 Päästa mind ometi mu venna Eesavi käest, sest ma kardan, et ta
 tuleb ja lööb mind maha koos emade ja lastega! 

13 Sina ise aga oled öelnud: Ma teen sulle tõesti head ja lasen su
 soo saada mereliiva sarnaseks, mida ei saa ära lugeda selle
 rohkuse pärast!” 

14 Ja ta jäi selleks ööks sinna ning võttis sellest, mis oli saanud
 tema omaks, oma vennale Eesavile kingituseks 

15 kakssada kitse ja kakskümmend sikku, kakssada emalammast ja
 kakskümmend jäära, 

16 kolmkümmend imetajat kaamelit ja nende varssa, nelikümmend lehma
 ja kümme härjavärssi, kakskümmend emaeeslit ja kümme eeslitäkku. 

17 Ja ta andis need oma sulaste kätte, iga karja eraldi, ja ütles
 oma sulastele: „Minge minu eel ja jätke vahemaa iga karja
 vahele!” 

18 Ja ta käskis esimest, öeldes: „Kui mu vend Eesav tuleb sulle
 vastu, küsib sinult ja ütleb: Kelle oma sa oled ja kuhu sa
 lähed, ja kelle omad on need, kes su ees on?, 

19 siis vasta: Need on su sulase Jaakobi omad, kingitus, mis
 läkitatakse mu isandale Eesavile, ja vaata, ka tema ise tuleb
 meie taga!” 

20 Ja ta käskis ka teist ja kolmandat ja kõiki muid, kes karjade
 järel käisid, öeldes: „Te peate Eesavile ütlema sedasama, kui te
 teda kohtate! 

21 Ja öelge ka: Vaata, su sulane Jaakob tuleb meie taga!” Sest ta
 mõtles: Ma lepitan teda kingitusega, mis mu eel läheb. Alles
 pärast seda ilmun ma ise tema ette, vahest võtab ta mind siis
 armulikult vastu. 

22 Nõnda läks kingitus tema eel, aga ta ise jäi selleks ööks leeri. 

Jaakobi võitlus Jumalaga

23 Kuid veel selsamal ööl ta tõusis üles ja võttis oma mõlemad
 naised ja mõlemad teenijad ja oma üksteist poega ja läks läbi
 Jabboki koolme. 

24 Ta võttis nad ja viis üle jõe, samuti viis ta üle, mis tal oli. 

25 Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga,
 kuni hakkas koitma. 

26 Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi
 tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta
 heitles temaga. 

27 Ja mees ütles: „Lase mind lahti, sest juba koidab!” Aga tema
 vastas: „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!” 

28 Siis ta küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta vastas:
 „Jaakob.” 

29 Seepeale ütles tema: „Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu
 Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled
 võitnud!” 

30 Siis küsis Jaakob ja ütles: „Ütle nüüd mulle oma nimi!” Aga ta
 vastas: „Miks sa mu nime küsid?” Ja ta õnnistas teda seal. 

31 Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles:
 „Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu
 hing!” 

32 Päike tõusis, kui ta puusast longates Penuelist edasi läks. 
33 Seepärast Iisraeli lapsed ei söö tänapäevani puusanärvi, mis on
 puusaliigese küljes, sest ta oli löönud Jaakobi puusaliigest
 puusanärvi kohal. 

 «  eelmine  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36  järgmine  »