33
Jaakob ja Eesav lepivad

1 Kui Jaakob oma silmad üles tõstis ja vaatas, ennäe, siis tuli
 Eesav ja koos temaga nelisada meest. Ta jaotas nüüd lapsed Lea
 ja Raaheli ja mõlema teenija vahel, 

2 seadis teenijad ja nende lapsed ette, Lea ja tema lapsed nende
 järele, Raaheli ja Joosepi viimaseiks. 

3 Ta ise aga läks nende eel ja kummardas seitse korda maani, kuni
 ta jõudis oma venna juurde. 

4 Aga Eesav jooksis temale vastu ja süleles teda, langes temale
 kaela ja suudles teda; ja nad nutsid. 

5 Siis ta tõstis oma silmad üles ja nägi naisi ja lapsi, ja ta
 küsis: „Kes need sul on?” Ja tema vastas: „Need on lapsed, keda
 Jumal su sulasele armulikult on andnud.” 

6 Ka teenijad astusid ligi, nemad ise ja nende lapsed, ja nad
 kummardasid. 

7 Siis astus ligi ka Lea koos oma lastega ja nad kummardasid;
 lõppeks astusid ligi Joosep ja Raahel ja kummardasid. 

8 Siis ta küsis: „Mida sa kavatsed kogu selle leeriga, keda ma
 kohtasin?” Ja tema vastas: „Oma isanda silmis armu leida!” 

9 Aga Eesav ütles: „Mul eneselgi on küllalt, mu vend. Jäägu sulle,
 mis sul on!” 

10 Kuid Jaakob vastas: „Sugugi mitte! Kui ma nüüd su silmis olen
 armu leidnud, siis võta mu kingitus minult vastu! Sest ma olen
 ju tohtinud näha su palet, otsekui näeks Jumala palet, ja sa
 oled olnud mu vastu lahke. 

11 Võta nüüd minu tervituskink, mis sulle toodi, sest Jumal on
 olnud mu vastu armuline ja mul on kõike küllalt!” Ja ta käis
 temale peale, kuni ta võttis. 

12 Siis ütles Eesav: „Hakkame liikuma ja lähme, ja mina käin sinuga
 rinnu.” 

13 Aga Jaakob vastas temale: „Mu isand näeb ju, et lapsed on väetid
 ja minu hooleks on imetajad lambad ja lehmad; kui neid
 liiga kiiresti aetakse ühegi päeva, siis sureb kogu kari. 

14 Mingu aga mu isand oma sulase eel ja mina liigun pikkamisi oma
 ees käiva karja kannul ja laste kannul, kuni ma jõuan oma isanda
 juurde Seiri.” 

15 Eesav ütles: „Ma jätan siis sinu juurde osa rahvast, kes koos
 minuga on.” Aga tema vastas: „Mispärast nõnda? Kui ma ainult oma
 isanda silmis armu leiaksin!” 

16 Ja Eesav läks selsamal päeval oma teed tagasi Seiri. 

17 Aga Jaakob liikus Sukkotti, ehitas enesele koja ja tegi oma
 karjadele lehtkatused; seepärast pandi sellele paigale nimeks
 Sukkot. 

18 Ja Jaakob jõudis Mesopotaamiast tulles õnnelikult Sekemi linna,
 mis on Kaananimaal, ja lõi linna ees leeri üles. 

19 Ta ostis selle väljaosa, kuhu ta oma telgi oli üles löönud,
 Sekemi isa Hamori lastelt saja rahatüki eest. 

20 Ja ta püstitas sinna altari ning pani sellele nimeks „Jumal,
 Iisraeli Jumal”. 

 «  eelmine  28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37  järgmine  »