35
Jumal õnnistab Jaakobit Peetelis

1 Ja Jumal ütles Jaakobile: „Võta kätte, mine üles Peetelisse, ela
 seal ja tee sinna altar Jumalale, kes sulle ennast ilmutas, kui
 sa põgenesid oma venna Eesavi eest!” 

2 Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga:
 „Kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage
 endid ning vahetage riided! 

3 Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna
 altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga
 teel, mida käisin.” 

4 Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad
 ja kõrvarõngad, mis neil kõrvus olid, ja Jaakob mattis need maha
 Sekemi ligidal oleva tamme alla. 

5 Ja nad läksid teele; aga hirm Jumala ees lasus ümberkaudseil
 linnadel ja need ei ajanud taga Jaakobi poegi. 

6 Ja Jaakob jõudis Luusi, see on Peetelisse Kaananimaal, tema ja
 kogu rahvas, kes oli koos temaga. 

7 Ja ta ehitas sinna altari ning pani sellele paigale nimeks
 „Peeteli Jumal”, sest seal oli Jumal ennast temale ilmutanud,
 kui ta põgenes oma venna eest. 

8 Aga Deboora, Rebeka imetaja, suri, ja ta maeti ühe tamme alla
 allpool Peetelit, ja sellele pandi nimeks Nututamm. 

9 Ja Jumal ilmutas ennast taas Jaakobile, kui see Mesopotaamiast
 tuli, ja õnnistas teda. 

10 Ja Jumal ütles temale:
 „Jaakob on su nimi.
 Ärgu hüütagu su nime enam Jaakobiks,
 vaid su nimi olgu Iisrael!”
 
 Ja ta pani temale nimeks Iisrael.
 

11 Ja Jumal ütles temale:
 „Mina olen Kõigeväeline Jumal.
 Ole viljakas ja paljune!
 Sinust saab rahvas, jah, rahvaste hulk,
 ja sinu niudeist tulevad kuningad.
 

12 Ja maa, mille ma andsin
 Aabrahamile ja Iisakile,
 ma annan sinule;
 ka sinu soole pärast sind
 ma annan selle maa.”
 
 
 

13 Ja Jumal läks tema juurest üles paigast, kus ta temaga oli
 rääkinud. 

14 Ja Jaakob püstitas samba sinna paika, kus ta temaga oli
 rääkinud, kivisamba, ja kallas selle peale joogiohvri ning valas
 õli. 

15 Ja Jaakob nimetas paiga, kus Jumal temaga oli rääkinud,
 Peeteliks. 

Raaheli surm

16 Siis nad läksid Peetelist teele. Aga kui veel tükk maad oli
 minna Efratani, pidi Raahel sünnitama, ja tal oli raske
 sünnitus. 

17 Tema raske sünnituse ajal ütles aitajanaine temale: „Ära karda,
 sest ka seekord on sul poeg!” 

18 Ja kui ta hing oli välja minemas, sest varsti ta surigi, pani ta
 temale nimeks Ben-Ooni; aga tema isa kutsus teda Benjaminiks. 

19 Ja Raahel suri ning ta maeti Efrata tee äärde, see on Petlemma. 
20 Ja Jaakob püstitas tema hauale samba; see Raaheli hauasammas on
 alles tänapäevani. 

21 Ja Iisrael läks teele ning lõi oma telgi üles teisele poole
 Karjatorni. 

Jaakobi pojad

22 Ja kui Iisrael elas seal maal, juhtus, et Ruuben läks ja magas
 oma isa liignaise Billa juures. Ja Iisrael sai sellest kuulda ja
 see oli paha tema silmis. 

23 Jaakobil oli kaksteist poega; Lea pojad: Ruuben, Jaakobi
 esmasündinu, Siimeon, Leevi, Juuda, Issaskar ja Sebulon; 

24 Raaheli pojad: Joosep ja Benjamin; 
25 Billa, Raaheli teenija pojad: Daan ja Naftali; 
26 Silpa, Lea teenija pojad: Gaad ja Aaser. Need olid Jaakobi
 pojad, kes sündisid temale Mesopotaamias. 

Iisaki surm

27 Ja Jaakob jõudis oma isa Iisaki juurde Mamresse, Kirjat-Arbasse,
 see on Hebronisse, kus Aabraham ja Iisak olid võõrastena elanud. 

28 Ja Iisaki elupäevi oli sada kaheksakümmend aastat. 
29 Siis Iisak heitis hinge ja suri; ta koristati oma rahva juurde,
 vana ja elatanud; ta pojad Eesav ja Jaakob matsid tema. 

 «  eelmine  30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39  järgmine  »