4
Kain ja Aabel

1 Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes jäi
 lapseootele ja tõi Kaini ilmale ning ütles: „Ma olen Issanda
 abiga mehe ilmale toonud.” 

2 Ja tema sünnitas taas: ta venna Aabeli.
 Ja Aabel oli lambakarjane, Kain aga oli põllumees. 

3 Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi
 Issandale roaohvri maaviljast, 

4 ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest
 soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema
 roaohvri peale, 

5 aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud.
 Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. 

6 Ja Issand küsis Kainilt: „Mispärast sa vihastud?
 Ja mispärast sa pilgu maha lööd? 

7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk
 tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse
 ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!” 

8 Ja Kain ütles oma vennale Aabelile:
 „Lähme väljale!” Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna
 Aabeli kallale ja tappis tema. 

9 Aga Issand küsis Kainilt: „Kus on su vend Aabel?”
 Ja tema vastas: „Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?” 

10 Ja tema ütles: „Mis sa oled teinud? Sinu venna vere
 hääl kisendab maa pealt minu poole! 

11 Aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma
 suu on avanud, su venna verd sinu käest vastu võttes! 

12 Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam
 oma rammu. Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik!” 

13 Ja Kain ütles Issandale: „Mu karistus on suurem,
 kui ma suudan kanda! 

14 Vaata, sa oled mind täna ära ajanud siit maalt
 ja ma pean varjule minema su palge eest ning maa peal olema
 hulkur ja põgenik. Ja igaüks, kes mind leiab, tapab mu.” 

15 Ja Issand ütles temale: „Ei, sugugi mitte, vaid igaühele,
 kes Kaini tapab, peab seitsmekordselt kätte makstama!” Ja Issand pani
 Kainile märgi, et leidja teda maha ei lööks. 

16 Ja Kain läks ära Issanda palge eest ning elas
 Noodimaal, hommiku pool Eedenit. 

Kaini järeltulijad

17 Ja Kain sai ühte oma naisega, kes jäi lapseootele
 ja tõi ilmale Hanoki; ja ta ehitas ühe linna ning nimetas
 selle linna oma poja Hanoki nime järgi. 

18 Ja Hanokile sündis Iirad, Iiradile sündis
 Mehuujael, Mehuujaelile sündis Metuusael, Metuusaelile sündis
 Lemek. 

19 Ja Lemek võttis enesele kaks naist: ühe nimi
 oli Aada ja teise nimi oli Silla. 

20 Ja Aada tõi ilmale Jaabali, kes sai nende isaks,
 kes elasid telkides ja kasvatasid karja. 

21 Ja tema venna nimi oli Juubal, kes sai kõigi
 kandlelööjate ja vilepuhujate isaks. 

22 Ja Silla tõi ilmale Tuubal-Kaini, kes õpetas
 sepist taguma kõiki, kes tegid vask- ja raudsepa tööd; ja
 Tuubal-Kaini õde oli Naama. 

23 Ja Lemek ütles oma naistele:
 „Aada ja Silla, kuulge mu häält,
 te Lemeki naised, pange tähele mu kõnet!
 Jah, haava pärast ma tapan mehe
 ja verme pärast nooruki!
 

24 Kui Kaini pärast makstakse kätte seitse korda,
 siis Lemeki pärast seitsekümmend seitse korda!”
 

Sett ja tema poeg

25 Ja Aadam sai taas ühte oma naisega, kes tõi
 ilmale poja ja pani temale nimeks Sett, öeldes: „Jumal andis
 mulle teise järeltulija Aabeli asemele, kuna Kain ta tappis.” 

26 Ja Setile sündis ka poeg, ja ta pani temale
 nimeks Enos. Sel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »