5
Aadama järeltulijad

1 See on Aadama sünniraamat. Sel päeval, mil Jumal
 inimese lõi, tegi ta tema Jumala sarnaseks. 

2 Ta lõi tema meheks ja naiseks, ja ta õnnistas
 neid ning andis neile loomisepäeval nime: inimene. 

3 Kui Aadam oli elanud sada kolmkümmend aastat,
 siis sündis temale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu, ja ta
 pani sellele nimeks Sett. 

4 Ja Aadama elupäevi oli pärast Seti sündimist
 kaheksasada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 

5 Nõnda oli kõiki Aadama elupäevi, mis ta elas,
 üheksasada kolmkümmend aastat; siis ta suri. 

6 Kui Sett oli elanud sada viis aastat, siis
 sündis temale Enos. 

7 Ja Sett elas pärast Enose sündimist kaheksasada
 seitse aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 

8 Nõnda oli kõiki Seti elupäevi üheksasada
 kaksteist aastat; siis ta suri. 

9 Kui Enos oli elanud üheksakümmend aastat, siis
 sündis temale Keenan. 

10 Ja Enos elas pärast Keenani sündimist
 kaheksasada viisteist aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 

11 Nõnda oli kõiki Enose elupäevi üheksasada viis
 aastat; siis ta suri. 

12 Kui Keenan oli elanud seitsekümmend aastat,
 siis sündis temale Mahalalel. 

13 Ja Keenan elas pärast Mahalaleli sündimist
 kaheksasada nelikümmend aastat, ja temale sündis poegi ja
 tütreid. 

14 Nõnda oli kõiki Keenani elupäevi üheksasada
 kümme aastat; siis ta suri. 

15 Kui Mahalalel oli elanud kuuskümmend viis
 aastat, siis sündis temale Jered. 

16 Ja Mahalalel elas pärast Jeredi sündimist
 kaheksasada kolmkümmend aastat, ja temale sündis poegi ja
 tütreid. 

17 Nõnda oli kõiki Mahalaleli elupäevi kaheksasada
 üheksakümmend viis aastat; siis ta suri. 

18 Kui Jered oli elanud sada kuuskümmend kaks
 aastat, siis sündis temale Eenok. 

19 Ja Jered elas pärast Eenoki sündimist
 kaheksasada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 

20 Nõnda oli kõiki Jeredi elupäevi üheksasada
 kuuskümmend kaks aastat; siis ta suri. 

21 Kui Eenok oli elanud kuuskümmend viis aastat,
 siis sündis temale Metuusala. 

22 Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist
 koos Jumalaga kolmsada aastat, ja temale sündis poegi ja
 tütreid. 

23 Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi kolmsada
 kuuskümmend viis aastat. 

24 Eenok kõndis koos Jumalaga, ja siis ei olnud
 teda enam, sest Jumal võttis tema ära. 

25 Kui Metuusala oli elanud sada kaheksakümmend
 seitse aastat, siis sündis temale Lemek. 

26 Ja Metuusala elas pärast Lemeki sündimist
 seitsesada kaheksakümmend kaks aastat, ja temale sündis poegi ja
 tütreid. 

27 Nõnda oli kõiki Metuusala elupäevi üheksasada
 kuuskümmend üheksa aastat; siis ta suri. 

28 Kui Lemek oli elanud sada kaheksakümmend kaks
 aastat, siis sündis temale poeg 

29 ja ta pani sellele nimeks Noa ning ütles:
 „See trööstib meid meie töös ja käte vaevas maa pärast, mille
 Issand on neednud!” 

30 Ja Lemek elas pärast Noa sündimist viissada
 üheksakümmend viis aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 

31 Nõnda oli kõiki Lemeki elupäevi seitsesada
 seitsekümmend seitse aastat; siis ta suri. 

32 Ja kui Noa oli viissada aastat vana, siis
 sündisid Noale Seem, Haam ja Jaafet. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »