50
Jaakobi surm ja matus

1 Siis Joosep langes oma isa palge vastu, nuttis tema kohal ja
 suudles teda. 

2 Ja Joosep käskis oma teenistuses olevaid arste tema isa
 palsameerida; ja arstid palsameerisid Iisraeli. 

3 Selleks kulus nelikümmend päeva, sest nii palju päevi kulub
 palsameerimiseks; ja egiptlased nutsid teda seitsekümmend päeva. 

4 Kui tema nutupäevad olid möödunud, siis Joosep rääkis vaarao
 hoovkonnaga, öeldes: „Kui ma nüüd teie silmis olen armu leidnud, siis
 rääkige vaarao kõrva ees ja öelge: 

5 Minu isa laskis mind vanduda, öeldes: Vaata, ma suren. Mata mind
 mu hauda, mille ma enesele olen kaevanud Kaananimaal! Ma tahaksin
 nüüd minna, oma isa matta ja siis tagasi tulla.” 

6 Ja vaarao ütles: „Mine ja mata oma isa, nõnda nagu ta sind on
 lasknud vanduda!” 

7 Ja Joosep läks oma isa matma; ja temaga koos läksid kõik vaarao
 sulased, tema hoovkonna vanemad ja kõik Egiptusemaa vanemad, 

8 ja kogu Joosepi pere ja tema vennad ja ta isa pere; ainult oma
 väetid lapsed ja lambad, kitsed ja veised jätsid nad Gooseni maakonda. 

9 Ja temaga koos läksid niihästi vankrid kui ratsanikud, ja see oli
 väga suur karavan. 

10 Kui nad jõudsid Atadi rehealuse juurde, mis on teisel pool
 Jordanit, siis nad panid seal toime väga suure ja mõjuva leinakaebuse,
 ja ta pidas oma isa peiesid seitse päeva. 

11 Kui maa elanikud, kaananlased, nägid neid peiesid Atadi
 rehealuse juures, siis nad ütlesid: „Need on egiptlastel suured
 peied.” Seepärast pandi sellele paigale nimeks Aabel-Mitsraim; see on
 teisel pool Jordanit. 

12 Ja ta pojad tegid temaga nõnda, nagu ta neid oli käskinud: 
13 ta pojad viisid tema Kaananimaale ja matsid ta Makpela välja
 koopasse Mamre kohal, mille Aabraham koos väljaga oli ostnud
 pärandhauaks hett Efronilt. 

14 Ja Joosep läks tagasi Egiptusesse, tema ja ta vennad ja kõik,
 kes koos temaga olid läinud ta isa matma, pärast seda kui ta oma isa
 oli matnud. 

Joosepi suuremeelsus oma vendade vastu

15 Kui Joosepi vennad nägid, et nende isa oli surnud, siis nad
 ütlesid: „Kui Joosep meid nüüd vihkab ja tõesti tasub meile kätte
 kõige kurja eest, mis me temale oleme teinud?” 

16 Ja nad käskisid Joosepile öelda: „Su isa andis käsu, enne kui ta
 suri, ja ütles: 

17 Öelge Joosepile nõnda: Anna ometi andeks oma vendade üleastumine
 ja patt, et nad sulle on kurja teinud! Seepärast anna siis nüüd
 andeks oma isa Jumala sulaste üleastumine!” Ja Joosep nuttis, kui
 temale seda räägiti. 

18 Siis tulid ka Joosepi vennad ise, heitsid maha ta ette ja
 ütlesid: „Vaata, me jääme sulle orjadeks!” 

19 Aga Joosep vastas neile: „Ärge kartke! Kas mina olen Jumala
 asemik? 

20 Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks,
 et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus. 

21 Ja nüüd ärge kartke, mina toidan teid ja teie väeteid lapsi!” Ja
 ta trööstis ning rahustas neid. 

Joosepi surm

22 Ja Joosep jäi Egiptusesse, tema ja ta isa pere. Ja Joosep elas
 saja kümne aastaseks. 

23 Ja Joosep nägi Efraimi lapsi kolm põlve; ka Manasse pojast
 Maakirist sündis lapsi Joosepi põlvede peale. 

24 Ja Joosep ütles oma vendadele: „Mina suren, aga Jumal hoolitseb
 kindlasti teie eest ja viib teid siit maalt sellele maale, mille ta
 vandega on tõotanud anda Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile!” 

25 Ja Joosep vannutas Iisraeli poegi, öeldes: „Kui Jumal tõesti
 hoolitseb teie eest, siis viige ka minu luud siit ära!” 

26 Ja Joosep suri, sada kümme aastat vana, ja ta palsameeriti ja
 pandi kirstu Egiptuses. 

 «  eelmine  41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50  järgmine  »