10
Saul saab kuningaks

1 Siis Saamuel võttis õlikruusi ja valas temale pähe, suudles teda
 ning ütles: „Eks ole nõnda, et Issand on võidnud sind vürstiks oma
 pärisosale? 

2 Kui sa täna mu juurest ära lähed, siis sa leiad kaks meest
 Raaheli haua juures Benjamini maa-alal Selsahis, ja need ütlevad
 sulle: Emaeeslid, keda sa käisid otsimas, on leitud; vaata, su isa on
 emaeeslite asja jätnud ja on mures teie pärast, öeldes: Mida peaksin
 tegema oma poja heaks? 

3 Ja kui sa sealt edasi lähed ja jõuad Taabori tamme juurde, siis
 tulevad seal sulle vastu kolm meest, kes lähevad Jumala juurde üles
 Peetelisse: üks kannab kolme sikutalle, üks kannab kolme leivakakku
 ja üks kannab veinikruusi. 

4 Nemad küsivad sinult, kuidas su käsi käib, ja annavad sulle kaks
 leiba; võta need nende käest vastu! 

5 Ja selle järel tuled sa Jumala Gibeasse, kus asub vilistite
 linnavägi; ja kui sa jõuad sinna linna, siis sa kohtad ohvrikünkalt
 alla tulevat prohvetite salka, naablid, trummid, viled ja kandled
 ees, ja nad ise räägivad prohvetlikult. 

6 Siis tuleb Issanda Vaim võimsasti su peale, sa hakkad koos
 nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks. 

7 Kui need märgid täide lähevad, siis tee, mis sul tuleb teha,
 sest Jumal on sinuga! 

8 Mine siis minu ees alla Gilgalisse, ja vaata, ma tulen su juurde
 põletusohvreid ohverdama ja tänuohvreid tapma; oota seitse päeva,
 kuni ma tulen su juurde ja teen sulle teatavaks, mida sa pead
 tegema!” 

9 Kui Saul pööras selja, et minna Saamueli juurest ära, sündiski,
 et Jumal muutis tema südame teiseks, ja kõik need märgid läksid täide
 selsamal päeval. 

10 Ja kui nad jõudsid Gibeasse, vaata, siis tuli temale vastu
 salkkond prohveteid. Ja Jumala Vaim tuli võimsasti tema peale ja ta
 hakkas nende keskel prohvetlikult rääkima. 

11 Ja kui kõik, kes teda varem tundsid, nägid, ja vaata, ta rääkis
 prohvetlikult koos prohvetitega, siis ütles rahvas üksteisele: „Mis
 Kiisi pojaga on juhtunud? Kas Saulgi on prohvetite seas?” 

12 Ja keegi sealolijaist vastas ning ütles: „Ja kes on nende isa?”
 Seepärast on saanud kõnekäänuks: „Kas Saulgi on prohvetite seas?” 

13 Ja kui ta oli lõpetanud prohvetliku rääkimise, siis tuli ta ohvrikünkale. 
14 Ja Sauli isa vend küsis temalt ja ta teenrilt: „Kus te käisite?”
 Ta vastas: „Emaeesleid otsimas. Aga kui me nägime, et neid ei olnud,
 siis läksime Saamueli juurde.” 

15 Siis ütles Sauli isa vend: „Jutusta ometi mulle, mida Saamuel
 teile rääkis!” 

16 Ja Saul vastas oma isa vennale: „Ta teatas meile lihtsalt, et
 emaeeslid on leitud.” Aga kuningriigi asjast, millest Saamuel oli
 rääkinud, ei jutustanud ta temale midagi. 

17 Siis Saamuel hüüdis rahva kokku Issanda juurde Mispasse. 
18 Ta ütles Iisraeli lastele: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal:
 Mina tõin Iisraeli Egiptusest ära ja päästsin teid egiptlaste käest
 ja kõigi kuningriikide käest, kes teid rõhusid. 

19 Aga te olete nüüd ära põlanud oma Jumala, kes teid on päästnud
 kõigist teie õnnetustest ja ahastustest, ja olete temale öelnud: Pane meile
 kuningas! Astuge siis nüüd Issanda ette oma suguharude ja tuhandete
 kaupa!” 

20 Ja Saamuel laskis kõik Iisraeli suguharud ette astuda, ja liisk
 langes Benjamini suguharule. 

21 Siis laskis ta Benjamini suguharu suguvõsade kaupa ette astuda,
 ja liisk langes Matri suguvõsale; seejärel langes liisk Saulile,
 Kiisi pojale. Aga kui teda otsiti, siis teda ei leitud. 

22 Siis nad küsisid veel kord Issandalt: „Kas mees veel siia
 tuleb?”
 Ja Issand vastas: „Vaata, ta on ennast peitnud varustuse sekka!” 

23 Siis nad jooksid ja tõid ta sealt ära; ja kui ta seisis rahva
 keskel, siis oli ta peajagu pikem kui kõik muu rahvas. 

24 Ja Saamuel ütles kogu rahvale: „Kas näete, kelle Issand on
 valinud? Sest tema sarnast ei ole kogu rahva seas.” Siis kogu rahvas
 hõiskas ja hüüdis: „Elagu kuningas!” 

25 Ja Saamuel kõneles rahvale kuningriigi õigusest, kirjutas selle
 raamatusse ja pani Issanda ette. Siis laskis Saamuel kogu rahva ära
 minna, igaühe oma koju. 

26 Ja Saulgi läks koju Gibeasse ja koos temaga läks sõjavägi,
 need, kelle südant Jumal oli puudutanud. 

27 Aga kõlvatud mehed ütlesid: „Mis abi on meil temast?” Ja nad ei
 pannud Sauli millekski ega toonud temale andi. Aga tema oli otsekui kurt. 

 «  eelmine  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  järgmine  »