12
Saamueli lahkumiskõne

1 Siis ütles Saamuel kogu Iisraelile: „Ennäe, ma olen kuulnud teie
 häält kõiges, mis te olete mulle öelnud, ja olen pannud kuninga teie
 üle valitsema. 

2 Ja nüüd, vaata, kuningas käibki teie ees. Ma ise olen läinud
 vanaks ja halliks, on ju mu pojadki, näe, teie juures. Aga ma olen
 käinud teie ees oma noorusest tänapäevani. 

3 Siin ma olen! Tunnistage minu vastu Issanda ja tema võitu ees:
 kelle härja ma olen võtnud? Või kelle eesli ma olen võtnud? Või keda
 ma olen rõhunud, kellele liiga teinud? Või kelle käest ma olen võtnud
 meelehead, et sellega petta oma silmi? Ma siis tasun teile!” 

4 Nad vastasid: „Sa ei ole meid rõhunud ega meile liiga teinud, ja
 sa ei ole kellegi käest midagi võtnud.” 

5 Siis ta ütles neile: „Issand on tunnistajaks teie vastu ja tema
 võitu on tunnistajaks tänasel päeval, et teie ei ole mu käest midagi
 leidnud.” Ja nad vastasid: „Tema on tunnistaja.” 

6 Ja Saamuel ütles rahvale: „Tunnistaja on Issand, kes kutsus
 Moosese ja Aaroni ja kes tõi teie vanemad ära Egiptusemaalt. 

7 Nüüd astuge ette ja ma lähen teiega kohtusse Issanda ees kõigi
 Issanda õiglaste tegude pärast, mis ta teile ja teie vanemaile on teinud! 

8 Kui Jaakob oli tulnud Egiptusesse ja teie vanemad kisendasid
 Issanda poole, siis läkitas Issand Moosese ja Aaroni ja nemad tõid
 teie vanemad ära Egiptusest ning asustasid nad sellesse paika. 

9 Aga nad unustasid Issanda, oma Jumala, ja tema andis nad Haasori
 väepealiku Siisera, vilistite ja Moabi kuninga kätte ja need sõdisid
 nende vastu. 

10 Siis nad kisendasid Issanda poole ja ütlesid: Me oleme pattu
 teinud, et jätsime maha Issanda ning teenisime baale ja astartesid;
 aga päästa meid nüüd meie vaenlaste käest, siis me teenime sind! 

11 Ja Issand läkitas Jerubbaali, Bedani, Jefta ja Saamueli ning
 päästis teid teie ümberkaudsete vaenlaste käest ja te võisite elada julgesti. 

12 Aga kui te nägite, et ammonlaste kuningas Naahas tuli teie
 vastu, siis te ütlesite mulle: Ei! Meie üle valitsegu kuningas!
 Kuigi Issand, teie Jumal oli teie kuningas. 

13 Ja nüüd, vaata, siin on kuningas, kelle te olete valinud, keda te
 nõudsite. Jah, näe, Issand on andnud teile kuninga. 

14 Kui te kardate Issandat ja teenite teda ja kuulate tema häält
 ega tõrgu Issanda käsu vastu, siis te jääte elama, niihästi teie kui
 kuningas, kes valitseb teie üle pärast Issandat, teie Jumalat. 

15 Aga kui te ei kuula Issanda häält ja tõrgute Issanda käsu vastu,
 siis on Issanda käsi teie vastu, nõnda nagu ta oli teie vanemate vastu. 

16 Astuge nüüd ette ja vaadake seda suurt tegu, mis Issand teeb
 teie silme ees! 

17 Eks ole nüüd nisulõikuse aeg? Aga mina hüüan Issanda poole, et
 ta annaks äikest ja vihma, et te mõistaksite ja näeksite, kui suur on
 Issanda silmis teie pahategu, mis te olete teinud, nõudes enestele
 kuningat.” 

18 Ja Saamuel hüüdis Issanda poole ning Issand andis selsamal
 päeval äikest ja vihma. Siis kogu rahvas kartis väga Issandat ja Saamueli. 

19 Ja kogu rahvas ütles Saamuelile: „Palu oma sulaste eest
 Issandat, oma Jumalat, et me ei sureks, sest me oleme lisanud kõigile
 oma pattudele veel selle pahateo, et nõudsime enestele kuningat!” 

20 Ja Saamuel ütles rahvale: „Ärge kartke! Te olete küll teinud
 kõike seda kurja, ometi ärge taganege Issanda järelt, vaid teenige
 Issandat kõigest südamest! 

21 Ärge taganege järgnema tühiseile jumalaile, kes ei too kasu ega
 päästa, sellepärast et need on tühised! 

22 Sest Issand ei jäta maha oma rahvast oma suure nime pärast, vaid
 Issand on otsustanud teha teid enesele rahvaks. 

23 Ka mina ise - jäägu see minust kaugele! - teeksin pattu Issanda
 vastu, kui ma lakkaksin palvetamast teie eest. Mina aga tahan teile
 õpetada head ja õiget teed. 

24 Kartke ainult Issandat ja teenige teda ustavalt kõigest
 südamest, sest vaadake, mis suuri asju ta teile on teinud! 

25 Aga kui te ikkagi teete kurja, siis te hukkute, niihästi teie ise
 kui teie kuningas.” 

 «  eelmine  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16  järgmine  »