7
Iisrael saab seaduselaeka tagasi

1 Ja Kirjat-Jearimi mehed tulid ning viisid ära Issanda laeka ja
 tõid selle künkale Abinadabi kotta, ja nad pühitsesid tema poja
 Eleasari Issanda laegast hoidma. 

2 Sellest päevast, kui laegas jäi Kirjat-Jearimi, möödus palju
 aega, möödus kakskümmend aastat; ja kogu Iisraeli sugu ohkas Issanda
 järel käies. 

Saamuel mõistab Iisraelile kohut

3 Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes: „Kui te kõigest
 südamest tahate pöörduda Issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt
 võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Issandale ja
 teenige üksnes teda, siis ta päästab teid vilistite käest!” 

4 Siis Iisraeli lapsed kõrvaldasid baalid ja astarted ning teenisid
 üksnes Issandat. 

5 Ja Saamuel ütles: „Koguge terve Iisrael Mispasse, siis ma palun
 teie eest Issandat!”  

6 Siis nad kogunesid Mispasse, ammutasid vett ja valasid Issanda
 ette, ja nad paastusid sel päeval; nad ütlesid seal: „Me oleme
 Issanda vastu pattu teinud!” Ja Saamuel mõistis Mispas kohut Iisraeli
 lastele. 

7 Aga kui vilistid kuulsid, et Iisraeli lapsed olid kogunenud
 Mispasse, siis tulid vilistite vürstid üles Iisraeli vastu; ja kui
 Iisraeli lapsed seda kuulsid, siis tundsid nad hirmu vilistite ees. 

8 Ja Iisraeli lapsed ütlesid Saamuelile: „Ära lakka kisendamast
 meie pärast Issanda, meie Jumala poole, et ta meid päästaks vilistite
 käest!” 

9 Siis Saamuel võttis ühe piimatalle ja ohverdas selle täielikuks
 põletusohvriks Issandale; ja Saamuel kisendas Iisraeli pärast Issanda
 poole ning Issand vastas temale. 

10 Ja kui Saamuel ohverdas põletusohvrit, lähenesid vilistid, et
 sõdida Iisraeli vastu; aga Issand müristas sel päeval valju mürinaga
 vilistite kohal ja viis nad segadusse; ja neid löödi maha Iisraeli ees. 

11 Ja Iisraeli mehed läksid Mispast välja ning ajasid vilisteid taga
 ja lõid nad kuni allapoole Beet-Kaari.  

12 Siis võttis Saamuel ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni
 vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser ja ütles: „Siiani on
 Issand meid aidanud!” 

13 Nõnda alistati vilistid ja nad ei tulnud enam Iisraeli
 maa-alale; ja Issanda käsi oli vilistite vastu kogu Saamueli eluaja. 

14 Ja need linnad, mis vilistid olid Iisraelilt ära võtnud, said
 tagasi Iisraelile Ekronist kuni Gatini, nõndasamuti vabastas Iisrael
 ka nende maa-alad vilistite käest. Rahu oli ka Iisraeli ja emorlaste vahel. 

15 Ja Saamuel mõistis Iisraelile kohut kogu oma eluaja. 
16 Ta käis igal aastal ringi Peetelis, Gilgalis ja Mispas ja
 mõistis Iisraelile kohut kõigis neis paigus. 

17 Siis ta tuli tagasi Raamasse, sest seal oli ta kodu ja seal ta
 mõistis Iisraelile kohut ja sinna ta ehitas altari Issandale. 

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »