6
Apostliametist

1 Aga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala
 armu ilmaasjata vastu ei võtaks, 

2 ta ütleb ju:
 „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal
 ja aidanud sind päästepäeval.”
 
 Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!
 

3 Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda
 ametit ei laimataks, 

4 vaid näitame end Jumala abilistena kõiges: suures
 kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, 

5 hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes,
 paastumistes, 

6 puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses,
 Pühas Vaimus, siiras armastuses, 

7 tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus
 käes, 

8 aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad, ja
 siiski tõerääkijad; 

9 kui tundmatud, ent ometi tuntud; kui surijad - ja ennäe,
 me elame!; kui karistatud, aga mitte surmatud; 

10 kui kurvad, aga ikka rõõmsad; kui vaesed, kes siiski paljusid
 rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt
 on kõik. 

11 Meie suu on teile avatud, korintlased, meie süda on
 avardunud. 

12 Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie
 oma südames. 

13 Ma ütlen teile kui lastele: Vastutasuks avarduge teiegi! 

Hoiatus võõra ikke eest

14 Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis
 ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel
 pimedusega? 

15 Mis kooskõla on Kristusel Beliariga või mis osa on
 usklikul uskmatuga? 

16 Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme
 ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud:
 „Ma tahan nende seas elada ja käia
 ja olla nende Jumal,
 ja nemad on minu rahvas.
 

17 Seepärast minge ära nende keskelt
 ja eralduge neist,” ütleb Issand,
 „ja ärge puudutage rüvedat,
 siis ma võtan teid vastu
 

18 ja olen teile Isaks,
 ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,”
 ütleb Kõigeväeline Issand.
 
 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »